Erfgoedalliantie.nl gelanceerd

10-10-2019 Site Erfgoedalliantie

Vrijdag 11 oktober 2019 hebben 6 Gelderse erfgoedpartners de internetsite Erfgoedalliantie.nl in werking gesteld. Dit in samenwerking met Gelderse Erfgoed Alliantie. Dit portaal bevat informatie over onderhoud en restauratie van monumenten. Erfgoedalliantie.nl is ook gericht op Gelderse monumenteigenaren, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers.

Via dit portaal wordt kennis en nieuws gedeeld over restauratie, onderhoud en financiering van erfgoed. Ook is dit de plek waar informatie over de activiteiten van de 6 Gelderse organisaties te vinden is. Erfgoedalliantie.nl  is een groeiende site. Dit betekent dat er in de loop van tijd steeds meer nieuwe informatie aan toegevoegd wordt. 

Sterke erfgoedsector

De partners in de Erfgoedalliantie willen zorgen dat de erfgoedsector sterk blijft. De Gelderse erfgoedsector verandert sterk. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering en overdracht van vakmanschap op jonge mensen zijn aan de orde van de dag. Deze maatschappelijke invulling stelt ook nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de Erfgoedalliantie bundelen daarom kennis en werken intensief samen. De Erfgoed Alliantie wil ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten, een vraagbaak zijn voor monumenteneigenaren en zorgen voor innovatie en aanwas van vakmensen door opleidingen en trainingen.

Kennis en Advies

De partners van de Erfgoedalliantie leveren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten betrouwbare en hoogwaardige kennis en advies over de erfgoedsector. Dit doen zij voor overheid en professionals (gemeenten, architecten, aannemers) en voor monumenteneigenaren. Zij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door innovatie en opleiding van vakmensen.

Partners

De Erfgoed Alliantie is geen zelfstandig instituut, maar is een intensieve samenwerkingsvorm tussen de betrokken partners.
De Erfgoedalliantie wordt gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht