Talentontwikkeling van professionals

Bent u professional en wilt u zich laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke talenten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Professionals (artistiek talent wonende in Gelderland) kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Als professional kunt u subsidie aanvragen om uzelf te laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke kwaliteiten in ten minste 1 artistieke productie.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 7.3 Talentontwikkeling van professionals).

Wij vragen u via het aanvraagformulier informatie aan te leveren waaruit het talent, de professionaliteit van de professional en de geschiktheid van de begeleider blijkt. 

Maximale bijdrage

Voor deze regeling wordt een vast bedrag van € 4.500 subsidie verstrekt (ongeacht de hoogte van de subsidiabele kosten).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u Digid of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'CenE Talentontwikkeling van professionals'.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 178 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen staan die wij willen ontvangen.

Spreekuur 

Op maandagochtenden kunt vragen stellen over deze subsidie tijdens ons digitale spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur. We raden u aan om hiervoor een afspraak te maken als u een subsidieaanvraag wilt indienen. Voor het digitale spreekuur maken we gebruik van Microsoft Teams. Aanmelden voor het spreekuur kan via dit formulier. Op maandagochtend worden de afspraken van elk een kwartier via Microsoft Teams ingepland.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een budget van € 150.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.