Talentontwikkeling van professionals

Bent u professional en wilt u zich laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke talenten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Professionals (artistiek talent wonende in Gelderland) kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Als professional kunt u subsidie aanvragen om uzelf te laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke kwaliteiten in ten minste 1 artistieke productie.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 7.3 Talentontwikkeling van professionals).

Wij vragen u via het aanvraagformulier informatie aan te leveren waaruit het talent, de professionaliteit van de professional en de geschiktheid van de begeleider blijkt. Daarnaast vragen wij u daarin om een ontwikkelplan.

Maximale bijdrage

Voor deze regeling wordt een vast bedrag van € 4.500 subsidie verstrekt (ongeacht de hoogte van de subsidiabele kosten).

Let op: het aanvraagformulier voor deze subsidie wordt momenteel aangepast. Wij vragen u voor dit moment om als aan te vragen bedrag € 4.500 in te vullen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u Digid of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'CenE Talentontwikkeling van professionals'.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020.

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 178 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen zijn opgenomen.

Spreekuur

U kunt over deze subsidie vragen stellen tijdens ons digitale spreekuur op maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Uw aanvraag wordt, zodra deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Als het subsidiebudget wordt overschreden, omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Alle projecten die op dezelfde dag worden ingediend, maken evenveel kans.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.