SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

Wilt u verouderde en verloederde woongebieden vernieuwen of leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • herbestemming, transformatie of sloop van leegstaande of leegkomende gebouwen binnen de bebouwde kom, gecombineerd met een integrale gebiedsgerichte aanpak van de openbare ruimte die past in een actuele visie op de ontwikkeling van het gebied;
  • stedelijke herstructurering van een woongebied binnen de bebouwde kom, waarbij sprake is van verduurzaming van woningen, energietransitie en kwalitatief ruimtelijke verbeteringen;
  • het herbestemmen, transformeren en herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen binnen de bebouwde kom, met een grote invloed op de omgeving;
  • het slopen van panden waarvoor herbestemming of transformatie niet meer zinvol is. De vrijgekomen ruimte moet na de sloop met klimaat-adaptieve maatregelen en ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen een nieuwe bestemming krijgen;
  • het verplaatsen van functies die niet aan het buitengebied zijn verbonden naar leegstaand vastgoed in de bebouwde kom;
  • het herbestemmen, transformeren of herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen in het buitengebied, met een grote invloed op de omgeving waarbij de nieuwe bestemming de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland vergroot.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden voor uw project gelden, bespreken we in een vooroverleg. De algemene voorwaarden kunt u vinden in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.8 SteenGoed Benutten - Uitvoeringsgereed en realiseren).

Maximale bijdrage

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, varieert het maximale subsidiebedrag van € 100.000 tot € 500.000.

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 12.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen tot dat dit bedrag is bereikt.

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. Hiervoor kunt u een formulier bij ons aanvragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Aan de hand van het ingevulde formulier en het gesprek daarover, beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag en we vertellen u welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.