Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u een terrein in bezit krijgen om daar een natuurgebied van te maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein,
  • het beëindigen van een pachtovereenkomst van een natuurambitieterrein,
  • het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein in combinatie met de daling van de waarde van de gebouwen op dat terrein, door de verandering van de functie van natuurambitieterrein naar natuur.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als het natuurambitieterrein op de ambitiekaart Gelders Natuurnetwerk voorkomt. Dit staat aangegeven als N00.01. Onder 'indicatieve verhouding beheertypen' staat welke beheertypen op deze grond gelden na functieverandering van landbouw naar natuur.

Afhankelijk van het doel van de grondverwerving of pachtafkoop gelden er binnen deze regeling verschillende voorwaarden. Deze kunt u vinden in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 4.4 Grondverwerving ten behoeve van het Gelders NatuurNetwerk).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Grondverwerving Gelders Natuurnetwerk 2022 - 2025'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

Stuur met uw aanvraag altijd een GIS-kaart van het terrein mee met daarop de buitengrenzen van het natuurambitiegebied waarvoor u subsidie aanvraagt. Deze kaart kunt u in het aanvraagformulier uploaden.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 20 miljoen beschikbaar voor de periode 2022 - 2025. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.