Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Door dat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert daalt de economische waarde van de grond. Voor die waardedaling kunt u eenmalig subsidie aanvragen. Ook voor het inrichten van het Gelders Natuurnetwerk nadat de functieverandering heeft plaatsgevonden kunt u subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. In onderstaande voorwaarden verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.9 Functieverandering ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk.

Daarnaast geldt als voorwaarde dat de landbouwgrond gelegen is binnen het Gelders Natuurnetwerk en is aangemerkt als N00.01 op de ambitiekaart Gelders Natuurnetwerk uit het Natuurbeheerplan. De subsidie is gelijk aan de waardevermindering (met een maximum van 85%) en wordt bepaald aan de hand van taxatiewaarden van de grond vóór functieverandering (landbouwgrond) en ná functieverandering en inrichting (natuurgrond).

Subsidie aanvragen

U dient eerst een 'Verzoek tot taxatie voor functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk' (PDF 28 kB) in te dienen. De provincie verstrekt u vervolgens de getaxeerde marktwaarde van uw landbouwgrond en de marktwaarde van uw toekomstige natuurgrond. Met deze taxatie-waardes kunt u de subsidieaanvraag tot functieverandering gaan invullen.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Functieverandering en inrichting tbv GNN’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.