Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Eigenaren van landbouwgrond kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Doordat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert, daalt de economische waarde van de grond. Voor die waardedaling kunt u eenmalig subsidie aanvragen. Ook voor het inrichten van het Gelders Natuurnetwerk nadat de functieverandering heeft plaatsgevonden kunt u subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de landbouwgrond binnen het Gelders Natuurnetwerk ligt en is aangemerkt als N00.01 op de ambitiekaart Gelders Natuurnetwerk uit het Natuurbeheerplan;
  • een taxateur die is ingeschakeld door Gedeputeerde Staten de grond heeft getaxeerd;
  • de grond wordt ingericht als nieuwe natuur.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.9 Functieverandering ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 100% van de waardevermindering. We bepalen de waardedaling op basis van taxatiewaarden van de grond vóór functieverandering (landbouwgrond) en ná functieverandering en inrichting (natuurgrond).

Subsidie aanvragen

Om subsidie aan te vragen, heeft u de taxatiewaarden van de grond nodig. Dien hiervoor eerst een 'Verzoek tot taxatie voor functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk' (PDF 28 kB) in. Wij geven u dan de getaxeerde marktwaarde van uw landbouwgrond en de marktwaarde van uw toekomstige natuurgrond.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Functieverandering en inrichting tbv GNN 2022 - 2025’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 16 miljoen beschikbaar voor de periode 2022 - 2025. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.