Vitaal Openbaar Bestuur

Wilt u de bestuurskracht van uw gemeente structureel verbeteren? Als u samen met Gedeputeerde Staten (GS) hierover afspraken heeft gemaakt, kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

GS hebben met alle gemeenten in Gelderland regelmatig overleg over de bestuurskracht van die gemeenten. Tijdens deze overleggen wordt onder andere gesproken over mogelijke maatregelen waarmee een gemeente haar bestuurskracht kan versterken om overheidstaken uit te voeren of om regionale en provinciale maatschappelijke opgaven te helpen realiseren. In het overleg bespreekt GS ook de mogelijkheid dat provincie Gelderland een financiële bijdrage levert aan de uitvoering de maatregelen. Als deze afspraken met uw gemeente zijn gemaakt, kunt u subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • Bestuurlijke afspraken heeft gemaakt over een maatwerktraject voor bestuurskracht.
  • GS tijdens periodieke overleggen in het kader van het programma Vitaal Openbaar Bestuur informeert over de voortgang en het nakomen van de afspraken.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 8.4 Vitaal Openbaar Bestuur. 

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

  • tenminste 50% van de subsidiabele kosten. De feitelijke bijdrage is onderdeel van de afspraken.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Vitaal Openbaar bestuur. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

In het aanvraagformulier vragen we u om een projectbeschrijving met tijdsplanning, een totaalbegroting en de schriftelijk vastgelegde resultaten van bestuurlijke overleggen. Deze kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.