Cofinanciering Europese thematische fondsen

Wilt u gebruik maken van Europese thematische subsidies en zoekt u naar cofinanciering om uw project te realiseren? Neem contact met ons op voor een vooroverleg om samen te beoordelen of uw project past binnen de provinciale doelen.

Voor wie

Kennisinstellingen, OostNL, overheden, Valley-bureaus kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Binnen deze regeling kunt u cofinanciering aanvragen voor projecten binnen de volgende Europese thematische fondsen:

  • Horizon Europe: met dit fonds investeert de Europese Unie in onderzoek en innovatie. Het programma biedt kansen voor kennisinstellingen en innoverende bedrijven.
  • LIFE: een programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur -en milieubeleid. Het ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie op dit gebied.
  • INTERREG-B NWE, INTERREG EUROPE: met deze programma's stimuleert de Europese Unie innovatie en duurzame economische groei.
  • Connecting Europe Facility Mobility: dit fonds ondersteunt onder meer een efficiënt, geïntegreerd, duurzaam en multimodaal vervoersnetwerk in Europa.
  • Vanguard initiative: een internationaal samenwerkingsverband van meer dan 30 regio’s in de Europese Unie, dat de rol van de regio’s wil versterken in het Europees innovatie- en industrieel beleid.
  • European Urban Initiative: duurzame stedelijke ontwikkeling (met meerdere onderliggende thema’s zoals circulaire economie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit).
  • Creative Europe: ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.
  • Digital Europe: ondersteunen van de digitale transformatie in Europa.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • uw project voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het Europese fonds waarvan u gebruik wilt maken,
  • uw project voldoende bijdraagt aan 1 of meerdere provinciale doelen uit de omgevingsvisie.

We verstrekken deze subsidie alleen als u te zijner tijd kunt aantonen dat u een bijdrage ontvangt uit 1 van de Europese fondsen die hiervoor zijn genoemd.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.36 Cofinanciering Europese thematische fondsen.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de verplichte cofinanciering die u moet inbrengen om een bijdrage te ontvangen uit 1 van de Europese fondsen.

De subsidie bedraagt maximaal € 150.000.

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient vindt er eerst een vooroverleg plaats op basis van een concept-projectplan. U kunt het concept-projectplan sturen naar post@gelderland.nl.

Als het vooroverleg over uw plan positief is verlopen, kunt u subsidie aanvragen via het subsidieportaal. Om in te loggen in heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Cofinanciering Europese thematische fondsen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.