Gelders herstelprogramma: €50 miljoen voor overbruggingsmaatregelen

19-5-2020 -

Provincie Gelderland ontwikkelt plannen die Gelderland door de coronacrisis moeten helpen. Het college van Gedeputeerde Staten ziet daarbij een overbruggingsfase, en een fase van herstel.

Overbruggingsfase en herstel

De overbruggingsmaatregelen zijn tijdelijk. Ze hebben als doel organisaties en instellingen, die van belang zijn voor de Gelderse samenleving, te helpen zo goed mogelijk om te gaan met de beperkingen van de COVID-maatregelen. We helpen ze om zo sterk mogelijk uit de crisis te komen. De nadruk ligt op partners die noodzakelijk zijn voor het halen van de doelen uit het coalitieakkoord en krachtig genoeg zijn om, met steun van overheid (gemeenten, provincie, rijk en EU), de COVID-maatregelen te kunnen overleven. Het college stelt voor deze maatregelen € 50 miljoen beschikbaar, om de komende maanden snel te kunnen reageren op ontwikkelingen.

De herstelmaatregelen moeten een structurele versterking van Gelderland als gevolg hebben. Om zo snel mogelijk weer te bouwen aan een toekomst en de brede welvaart.

Ambities coalitieakkoord staan centraal

Voor het college blijven de ambities uit het coalitieakkoord centraal staan. Wat er voor nodig is om deze te kunnen blijven realiseren, verschilt per sector. De situatie en vooruitzichten zijn in de culturele sector nu eenmaal anders dan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of het openbaar vervoer. Verdere maatregelen zal het college dan ook samen met de partners uit de sectoren, met gemeenten en waterschappen en met de samenleving verder invullen.

Het college gaat er vanuit dat een eenmalig pakket niet voldoende is. Hoe de economie en onze samenleving zich ontwikkelen, is op dit moment nog onbekend. We moeten keuzes maken, omdat we niet alles kunnen doen. Provincie Gelderland blijft de ontwikkelingen nauwgezet monitoren om flexibel en slagvaardig te kunnen handelen. Om doelen te halen zullen we op momenten moeten intensiveren, terwijl we juist op andere momenten doelen naar beneden kunnen bijstellen. “Het is misschien geen varen in de mist, maar er zijn nog wel veel dikke mistflarden waar we onze koers doorheen moeten uitzetten”, aldus gedeputeerde Jan Markink.

€ 50 miljoen

De Gelderse Impactmonitor en het intensieve overleg met Gelderse partners helpen om deze mistflarden steeds dunner te maken. Het college wil voor de zomer met de Staten in overleg over de verdere hoofdlijnen. Toch zijn er ontwikkelingen die niet kunnen wachten op een Statenbehandeling. Het college vraagt hierom € 50 miljoen voor de komende maanden. De omvang en de inhoud van de maatregelen passen we aan naar wat nodig en nuttig is. Gedeputeerde Peter Drenth: “Maar denkbaar is dat een substantieel deel van deze € 50 miljoen naar de Gelderse culturele instellingen gaat.”

Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland stelt nog eens € 11 miljoen ter beschikking voor innovatieve bedrijven die geen krediet meer kunnen krijgen voor hun plannen. De plannen van deze bedrijven zouden hierdoor niet meer doorgaan. Zij kunnen met hun aanvraag bij Topfonds Gelderland terecht. “Dergelijke bedrijven zijn erg belangrijk voor de Gelderse economie”, aldus gedeputeerde Christianne van der Wal.

Noodhulp budget

De afgelopen maanden heeft Gelderland € 10 miljoen ter beschikking gesteld aan noodhulp. Bijna € 6 miljoen ging naar gemeenten. De overige € 4 miljoen is verspreidt via enkele regelingen. De subsidie ‘Sociale initiatieven’ bleek enorm populair. Het budget van deze subsidie hebben we 2 keer verhoogd. Uiteindelijk is hier € 1,5 miljoen ter beschikking aan gesteld. 

Terug naar nieuwsoverzicht