Gelderland schakelt over op duurzame energie

22-6-2021

 

Provinciale Staten namen een positief besluit over de energieplannen van 4 regio’s: Arnhem Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland. Over de andere 2 Gelderse energieregio’s wordt later dit jaar een besluit genomen.

Besluit

6 Gelderse energieregio’s stellen plannen op om over te schakelen op zon- en windenergie. Of dit de goede plannen zijn besluiten gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van Waterschappen. Over de eerste energieplannen van de regio’s Arnhem Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland namen Provinciale Staten onlangs een positief besluit. De andere regio’s Achterhoek en Cleantech Regio, volgen later dit jaar.

Jan van der Meer, gedeputeerde Klimaat en Energietransitie: “Ik ben blij met dit positieve besluit van Provinciale Staten en hoop dat gemeenteraden ook zo positief reageren. We moeten voor 2030 een grote sprong maken. De omschakeling naar schone energie moet én kan. Hiervoor kijken we naar de beste plekken voor duurzame energie. Als we het samen doen behouden we de regie en levert het naast duurzamere energie ook geld op.”

Uitgeschreven tekst

Meedenken én profiteren van schone energie

Inwoners konden per regio op verschillende manieren meedenken en meepraten. Nu de plannen concreter uitgewerkt worden, blijven zij ook betrokken. Energiebedrijven of energiecoöperaties moeten bij elk concreet plan zorgen voor goede participatie en meestal is er een wettelijk inspraaktraject. Wij streven ernaar dat minimaal 50% van wat een wind- of zonnepark opbrengt ten goede komt aan inwoners. Dat kan op meerdere manieren: doordat ze mede-eigenaar zijn of bijvoorbeeld via een gebiedsfonds.  

Aandachtspunten

Bij de energieplannen zijn nog wel een aantal aandachtspunten: meer evenwicht tussen de opwek van zon- en windenergie zorgt voor een stabiel elektriciteitsnetwerk. Dat is belangrijk omdat dit netwerk het aanbod van energie ook aan moet kunnen. Dit vraagt aanpassing van het elektriciteitsnetwerk. Het liefst zo efficiënt mogelijk, aangezien we de kosten van deze aanpassingen samen betalen via onze energierekening. Provinciale Staten vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het ruimtegebruik. Daarom heeft het opwekken van zonne-energie op het dak de voorkeur boven zonne-energie opwekken op land. De betrokkenheid van bewoners bij het maken van plannen vinden Provinciale Staten een andere belangrijke voorwaarde. Een ander aandachtspunt is energiebesparing, want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.

Klimaatneutraal in 2050

De volgende stap is dat de Regionale Energie Strategieën (RES’en) aangeboden worden aan het Nationaal Programma RES. Dit programma berekent of Nederland in 2030 voldoende doet voor de klimaatdoelstelling voor de opwek van duurzame energie. Ondertussen werken overheid, bedrijven en inwoners op veel plekken ook al aan het doel dat nog verder weg ligt: klimaatneutraal in 2050. De energieregio’s gaan verder met de RES.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken om in 30 jaar tijd over te schakelen op schone energie. Nu wordt bijna al onze schone energie opgewerkt door windmolens in de zee. Maar dit is niet voldoende schone energie om de doelen te behalen. Ook biedt de zee niet voldoende plek om veel meer windmolens te plaatsen. Daarom is er afgesproken om ook een deel van de benodigde schone energie op land op te wekken. Gas en kolen zorgen voor vervuilende energie en daar moeten we vanaf. Zowel voor de planeet als onze eigen gezondheid. Zon en wind zijn nu beschikbare technieken voor het opwekken van schone energie. Ongetwijfeld komen hier in de toekomst nieuwe vormen bij. Maar daar kunnen we niet op wachten. We moeten nu aan de slag!

Meer informatie

Meer informatie over de RES staat op gemeentewebsites en de websites van de RES-regio’s:

Of kom meer te weten op regionale-energiestrategie.nl

Wil je weten hoe we in Gelderland ervoor zorgen dat we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken en geen broeikasgassen zoals CO2 uitstoten? Lees hierover meer op onze pagina Gelderland Klimaatneutraal Gelderland klimaatneutraal

Terug naar nieuwsoverzicht