2e coronagolf vermindert Gelders welbevinden

30-10-2020

De 2e (beperkte) lockdown lijkt van invloed op het welbevinden van Gelderlanders. Gelderse inwoners geven nu een 7,4 voor hun geluk. Dat was iets hoger. Discriminatie en eenzaamheid nemen juist toe. “Dat moet anders,” vindt gedeputeerde Peter van ’t Hoog. Hij werkt aan een Gelderland waar iedereen meetelt.

Voor de 2e keer is het Gelders welbevinden onderzocht. Happiness Lab en Kieskompas onderzochten opnieuw, in opdracht van de provincie, het Gelders geluk. De uitkomsten vergeleken zij met de vorige enquête (juni 2020). In het voorjaar 2020 kreeg het welbevinden een 7,6. Toen werden COVID-19 maatregelen versoepeld, nu zijn ze iets aangescherpt.

Gelukkig

Hoogopgeleide ouderen, afkomstig uit de regio’s Cleantech, Foodvalley, Nijmegen en het buitengebied zijn momenteel het gelukkigst. De laagopgeleide stedeling (25-34 jaar) uit Rivierenland voelt zich het minst prettigst. Jongere Gelderlanders zijn wel gezonder en maken zich minder zorgen over de mogelijke gevolgen van COVID-19. De woonplaats heeft invloed op het welbevinden. Wonen in het buitengebied lijkt echt bij te dragen aan geluk. Inwoners van steden zijn negatiever over hun omgeving.   

COVID-19

Er zijn verschillende factoren die mensen minder gelukkig maken. Bepalend zijn met name:

  • eenzaamheid
  • slechte gezondheid
  • bezorgdheid
  • discriminatie

Ook het coronavirus beïnvloedt het welbevinden. 35% van de Gelderlanders vreest voor hun lichamelijke gezondheid. En 24% van de ondervraagden is bezorgd over negatieve mentale gevolgen. Vooral het veranderde sociale contact en gemis van uitjes. Overigens geeft 81% van de ondervraagden aan zich streng aan alle maatregelen te houden.

Buurt

De enquête gaat over meerdere terreinen van leefbaarheid. Positieve verbondenheid met de eigen buurt maakt wijkbewoners gelukkiger. Deze mensen geven zichzelf een 7,9 tegenover de buren die minder gelukkig zijn. Zij becijferen hun (woon)geluk met een 6,1. Ze missen dat ze er niet meer op uit kunnen gaan en mensen kunnen ontmoeten op bijvoorbeeld de sportclub of in de horeca. Het programma Leefbaarheid lanceerde mede daarom de Dorpendeal. Deze ondersteunt bewonersinitiatieven in overleg met gemeenten om wijken leefbaarder, prettiger en socialer te maken.  

Discriminatie en eenzaamheid

37% van de geïnterviewden voelt zich gediscrimineerd. Jongeren, vrouwen, migranten, lager opgeleiden en stedelingen ervaren dat. Discriminatie vindt plaats op internet of in openbare ruimten. Slechts 6% doet daarvan aangifte. “Zorgelijke geluiden. Daarom vragen we respondenten wat we als overheid daartegen kunnen doen. Deze adviezen gaan we ter harte nemen,” wat Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog betreft. Het provinciebestuur wil werk maken van inclusie, zoals beschreven in het coalitieakkoord. Van ’t Hoog: “We zijn een regenboogprovincie en we ondersteunen nieuwkomers. En we onderzoeken het inclusiebeleid gemeenten. We werken concreet aan het verkleinen van ongelijkheid. Verder wil ik de oproep doen om discriminatie te melden! Meer data geeft meer mogelijkheden echt iets aan de oorzaak te doen.”

Eenzaamheid is een andere zorg. Juist jongeren voelen zich meer eenzaam. Provinciale Staten gaven onlangs aan meer aandacht te hebben voor jongeren. De provincie vroeg vervolgens Spectrum om onderzoek te doen naar het huidige welbevinden van de jongere Gelderlanders.

Monitor

We blijven monitoren hoe u de maatregelen van COVID-19 ervaart. Laat het ons weten, door het (opnieuw) te blijven vertellen. Dat kan via gelderland.nl/COVID-Welbevinden-Kieskompas-Onderzoek. De monitor staat open van vrijdag 30 oktober 12.00 uur tot woensdag 4 november 9.00 uur. Ook over deze resultaten informeren we u.

Terug naar nieuwsoverzicht