Klimaatadaptatie in Gelderland

Gelderland maakt werk van klimaatadaptatie. Want we moeten ons op alle mogelijke manieren aanpassen aan het veranderende klimaat om onze leefomgeving ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden.

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert snel. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. Langdurige droogte en extreme hitte, maar ook zware regenbuien met ongekend veel neerslag in korte tijd. De gevolgen zijn enorm: wateroverlast in onze steden en dorpen, overstromingen van onze rivieren, maar ook hittestress voor mens en dier, natuurbranden op de Veluwe, droogvallende akkers in de Achterhoek en mislukte oogst voor de boeren. En dit alles is allang geen uitzondering meer, maar de realiteit van de 21ste eeuw.

Ruimtelijke keuzes maken

Het doel van klimaatadaptatie is onze woon- en leefomgeving aanpassen aan het nieuwe klimaat. Bijvoorbeeld door de bouw van hittebestendige woningen (klimaatadaptief bouwen) of door onze wegen en infrastructuur zo in te richten en te onderhouden dat die grote hoeveelheden water tegelijk aan kunnen. Door steden, dorpen en bedrijventerreinen te helpen vergroenen en zo te zorgen voor meer schaduwrijke plekken. Door de aanleg van wadi’s in woonwijken te stimuleren en inwoners aan te sporen hun tuintegels te verruilen voor groen. En door ons natuurlijk bodem- en watersysteem als vertrekpunt te nemen in onze ruimtelijke keuzes.

Samenwerken

We zijn betrokken bij onderzoeken van universiteiten en hogescholen (bijvoorbeeld naar Gelderland in 2120 door Wageningen University en Research), om meer kennis over klimaatverandering op te doen en te kunnen delen met onze partners. In alles geldt: we kunnen dit niet als provincie alleen. We werken samen met een tal van partners: de Gelderse gemeenten, waterschappen, andere (semi-)overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Ons Actieplan Klimaatadaptatie (PDF 4MB) geeft een overzicht van al onze inspanningen om Gelderland fit te maken en te houden voor het nieuwe klimaat. Daarnaast zijn drie brochures te downloaden over maatregelen die met name gemeenten, ondernemers en inwoners kunnen doen om bedrijventerreinen (PDF 4MB), woonwijken (PDF 3MB) en winkelcentra (PDF 4 MB) te vergroenen.

Interessante links

Volg ons op LinkedIn: Klimaatadaptatie in Gelderland