Een challenge voor groene icoonprojecten

Een subsidieregeling voor het ontwerpen en uitvoeren van groene icoonprojecten in de bebouwde kom van Gelderse steden en dorpen. Gaat u de uitdaging aan?
Loopbrug natuurparkje in woonwijk

Kent u een plek in uw stad of dorp die véél groener kan?  Wilt u daarmee aan de slag, dan kunt u bij ons een subsidie aanvragen. We nodigen gemeenten, ondernemers, deskundigen, grondeigenaren en inwoners uit om samen met zo’n plek aan de slag te gaan en er een groen icoonproject van te maken. 

Wat is de challenge groene icoonprojecten?

Een groen icoonproject is een project waarbij een plek met veel verharding en/of eentonig groen in een stad of dorp groener wordt gemaakt, met meer biodiversiteit. Bijvoorbeeld een buurt, wijk, winkelstraat of plein. Maar ook een eentonig park of sportterrein kan geschikt zijn voor deze uitdaging. Een groen icoonproject zorgt voor meer variatie in soorten planten en dieren en voor meer verkoeling bij hitte. Het zorgt ervoor dat regenwater gemakkelijker de bodem in trekt en niet meteen in het riool verdwijnt. Daardoor ontstaat minder snel wateroverlast. Ook blijft water langer in de bodem en hebben planten minder snel last van langdurige droogte. Een groen icoonproject geeft ook mensen de ruimte, om er elkaar te ontmoeten, te bewegen en te ontspannen. Het moet een iconische plek worden die anderen inspireert en uitdaagt om óók hun leefomgeving te vergroenen. Zo wordt Gelderland steeds 'groener’.

Subsidieregeling voor ontwerp en uitvoeringskosten

De ‘Challenge groene icoonprojecten’ is een subsidieregeling voor het maken van een ontwerp voor een groen icoonproject (deel 1) en voor het uitvoeren van uw plan (deel 2). Deel 1 van de regeling is inmiddels gesloten. Iedereen kan de subsidie voor het uitvoeren van het plan aanvragen (ook als niet is deelgenomen aan deel 1) mits aan de voorwaarden is voldaan. Kijk bij meer informatie onderaan de pagina voor inspiratie!

Maak kans op €100.000

Van 6 februari tot en met 31 maart 2023 kunt u meedoen aan het 2e deel van de Challenge Groene Icoonprojecten. U maakt dan kans op een geldbedrag van maximaal € 100.000 voor de uitvoering van uw ontwerp. Hiervoor dient u een ontwerp en een projectplan in voor uw groene icoonproject. Het projectplan dient als onderbouwing van de criteria en toelichting bij het ontwerp. 

Jury beoordeelt de ontwerpen

Vijf onafhankelijke deskundigen gaan de inzendingen beoordelen. Zij beoordelen de ontwerpen aan de hand van 4 criteria: klimaatadaptatie, biodiversiteit, maatschappelijke waarde en iconische waarde. Aan de hand van deze beoordeling kiest de jury de 9 beste ontwerpen. Zij winnen een geldbedrag tot maximaal € 100.000 om het project uit te voeren.

De jury bestaat uit: Marja van der Tas, toezichthouder, adviseur en bestuurder (Juryvoorzitter); Tim van Hattum, programmaleider Klimaat Wageningen University & Research; Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland, Jelle Reumer, bioloog en publicist; en Joline de Weerdt, regiodirecteur van IVN Oost.

Waarom een challenge voor groene icoonprojecten?

Het gaat niet goed met de Nederlandse natuur en door klimaatverandering hebben we vaker last van extreem weer. Droogte, hitte en hevige regenval komen steeds vaker voor en de biodiversiteit (de variatie in planten en dieren) holt achteruit. We kunnen en moeten onze Gelderse dorpen en steden beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatextremen en de biodiversiteit versterken. Een belangrijke oplossing hiervoor is om steden en dorpen groener te maken en op een andere manier met regenwater om te gaan.

Allerlei dier- en plantensoorten zijn in hun voortbestaan afhankelijk van stad en dorp. Door steden en dorpen groener in te richten zorgen we voor meer variatie in planten en dieren. Zo wordt de natuur sterker en is het beter bestand tegen ziekten, regen en droogte en klimaatverandering. 

Vergroenen

Vergroenen is het weghalen van stenen, beton en asfalt en daarvoor in de plaats allerlei kruiden, struiken en bomen te planten. Dit levert voedsel op voor dieren en biedt schuil- en slaapplekken. Daardoor komen er meer planten en dieren in dorp of stad: de biodiversiteit neemt toe.

Klimaatverandering

Vergroenen draagt ook bij aan het opvangen van de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Op groene plekken trekt regenwater namelijk gemakkelijker de bodem in en regenwater wordt er langer vastgehouden. Zo wordt de bodem minder droog en ontstaat er bij hevige regenval minder wateroverlast op straat. Planten en bomen zorgen voor schaduw en verkoeling bij hitte. 

Leefbaarheid

Daarnaast bieden bomen verkoelende schaduw tijdens hitte, wat bijdraagt aan de leefbaarheid en gezondheid in stad en dorp. Tenslotte is het ook voor mensen heerlijk ontmoeten, bewegen en recreëren in het groen!

Inspiratieverslag voor mooie voorbeelden

In het inspiratieverslag de 9 ontwerpen die de 1ste challenge wonnen; 9 ontwerpen die door een onafhankelijke jury verkozen zijn tot ‘groene iconen’. De jury keek vooral naar projecten die veel ruimte voor mens, dier en groen maken, maar ook naar de iconische uitstraling van het plan. Kan het plan inspireren, aanmoedigen, het goede voorbeeld laten zien? De inzendingen kwamen vanuit diverse delen van de provincie en variëren van kleine tot grote projecten, van stad tot dorp en van binnenstedelijk tot aan de randen. Veel oog voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.