Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Eigenaren of erfpachters van de grond kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het inrichten van nieuwe natuur;
  • het uitvoeren van PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof), waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
  • het uitvoeren van maatregelen om Natura 2000-gebied te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
  • het uitvoeren van maatregelen om de natte landnatuur te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht.

Voorwaarden

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.8 Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk.

Maximale bijdrage

De subsidie om nieuwe natuur in te richten bedraagt 95% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per hectare. De maximale subsidiebedragen voor de overige maatregelen vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, bijlage 1.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Functieverandering en inrichting tbv GNN’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.