Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het inrichten van nieuwe natuur
  • het uitvoeren van PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof), waarbij u geen nieuwe natuur wil inrichten
  • het uitvoeren van maatregelen om Natura2000-gebied te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur wil inrichten
  • het uitvoeren van maatregelen om soorten te beschermen, waarbij u geen nieuwe natuur wil inrichten
  • het uitvoeren van maatregelen om de natte landnatuur te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur wil inrichten.

Deze investeringssubsidie bedraagt 95% van de gemaakte inrichtingskosten tot een maximum van €13.000 per hectare.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.8 Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Functieverandering en inrichting tbv GNN’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.