Ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed en kunt u expertise en capaciteit gebruiken om gebouw(en) te verduurzamen? Dan komt u in aanmerking voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van provincie Gelderland.

Ondersteuning en begeleiding bij verduurzaming

In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Samen zijn we hard op weg naar een duurzame toekomst. De provincie, inwoners maar ook gebouweigenaren dragen daar aan bij. Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed kan verduurzamen van gebouwen soms een uitdaging zijn. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan kennis en/of mankracht voor verduurzaming. Waar begin je, wat kun je wel of niet doen en welk aanbod is beschikbaar? Provincie Gelderland biedt eigenaren van maatschappelijk vastgoed daarom ondersteuning en begeleiding op maat bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Voor wie?

Het aanbod is speciaal voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed. Binnen deze doelgroep vallen:

  • Kleine gemeenten (< 25.000 inwoners)
  • Schoolbesturen PO (< 10 gebouwen)
  • Schoolbesturen VO (< 5 gebouwen)A
  • Aanbieders langdurige zorg (< 10 gebouwen)
  • Gemeentelijke sportbedrijven (< 20 gebouwen)
  • Culturele instellingen (ANBI) (< 10 gebouwen)
  • Gemeenschapshuizen zoals dorps- en buurthuizen en wijkcentra (< 10 gebouwen)

Het programma

Om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen biedt Provincie Gelderland eigenaren de mogelijkheid om deel te nemen in het ontzorgingsprogramma. Zij kunnen gebruik maken van kennis en capaciteit van speciale duurzaamheidscoaches. De coaches begeleiden de eigenaren om inzicht te krijgen in welke stappen ze moeten nemen, hoe de maatregelen gefinancierd kunnen worden en helpen hen ook bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. Het budget voor het nemen van de maatregelen valt niet binnen het programma.

Planning

In de komende drie jaar bieden we eigenaren ondersteuning. Momenteel wordt het programma opgezet en de invulling van het programma bepaald. Naar verwachting kunnen de eerste eigenaren na de zomer van 2021 gebruik kunnen maken van het aanbod.

Landelijke opgave, regionale aanpak

Het ontzorgingsprogramma draagt bij aan het sneller verduurzamen van de gebouwde omgeving en maatschappelijk vastgoed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt daarom financiële middelen beschikbaar om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het ontzorgingsprogramma wordt regionaal aangeboden, iedere provincie heeft de komende drie jaar bijna € 2 miljoen beschikbaar.

Contact

Eigenaren die interesse hebben in het aanbod kunnen contact opnemen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99. De duurzaamheidscoaches van Provincie Gelderland bekijken graag samen of wens en aanbod op elkaar aansluiten.