Groepscoaching Klimaatklaar Gelderland

Krachten bundelen, ervaring delen en ideeën omzetten in concrete plannen. Dat is het idee van groepscoaching. We brengen vastgoedeigenaren uit dezelfde sector samen.
Zijaanzicht van voormalig schoolgebouw in Dieren

Onder begeleiding van een duurzaamheidscoach werkt elke eigenaar uit de groep aan een concreet verduurzamingsplan voor het vastgoed. U leert met en van andere organisaties met dezelfde uitdagingen.

Wat levert het u op?

  • Van de globale ambitie verduurzamen naar een uitvoerbaar plan binnen een half jaar
  • Een concreet investeringsplan voor verduurzamingsmaatregelen uitvoerbaar in 2023
  • Een netwerk met gelijkgestemde vastgoedeigenaren (of beheerders, vastgoedmanagers en asset managers)
  • Gratis kennis, expertise, inzicht in financiering en subsidiemogelijkheden en goede ondersteunende middelen (zoals een energiescan)
  • Advies bij het nemen van een goed besluit

Vier bijeenkomsten in een half jaar

Samen met andere organisaties gaat u aan de slag met een concreet plan om uw vastgoed te verduurzamen. Begin 2023 gaan we van start. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en kennis van specialisten komen alle belangrijke onderwerpen aan bod. Zoals financiering, technieken, slimme data, afschrijving en de relatie tussen onderhoud en verduurzaming. Via vier thema’s, met onafhankelijke expertise en handvatten werken we naar een concreet investeringsplan:

  1. Ambitie bepalen
  2. Analyse vastgoed
  3. Doelen vertalen naar prioriteiten
  4. Investeringsplan en rapportage

Klimaatklaar voor de toekomst?

Wilt u aan de slag met een concreet plan om uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? Meld u aan voor groepscoaching. We nemen contact met u op om het programma door te nemen en uw behoeftes en vragen te bespreken. Deelname is volledig kosteloos.