Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar zijn als provincie zelf ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.

1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) krijgt Oost-Nederland subsidie van de Europese Unie (EU) om de regionale economie te stimuleren. Doel is het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland én het investeren in een slimmere en duurzame regio. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

OP Oost 2014-2020

De uitvoering ligt bij het Operationeel Programma voor Oost Nederland (OP Oost 2014-2020). Dit programma kent 2 prioriteiten: economische innovatie (prioriteit 1) en koolstofarme innovatie (prioriteit 2). Hiervoor kunt u nu geen aanvragen meer indienen.

REACT- EU

In reactie op de COVID-pandemie kreeg Oost-Nederland extra budget van de Europese Commissie (EC) onder de naam REACT-EU. Doel is het stimuleren van een groen en digitaal veerkrachtig herstel van de economie (prioriteit 3). Dit extra geld is in 2 tranches door de Europese Unie toegevoegd aan het programma OP Oost 2014-2020. Voor meer informatie over de toekenningen van de 1e tranche (1 april 2021) en de openstelling van de  2e tranche (15 december 2021) ga naar de website: www.op-oost.eu.

EFRO-programma 2021-2027 Oost-Nederland

Voor de periode 2021-2027 stelt de EU € 82 miljoen beschikbaar en het Rijk en provincies ongeveer € 37 miljoen. Oost-Nederland wil de lijn van OP Oost 2014-2020 (geactualiseerd) voortzetten. Dit betekent dat we investeren in innovatie en dat de belangrijkste doelgroep het midden- en kleinbedrijf (mkb) is. We verwachten dat het openstellen van dit programma 2e kwartaal 2022 start.

Meer informatie

  • Op de website van OP Oost vindt u meer informatie over OP Oost 2014-2020, REACT-EU, EFRO-programma 2021-2027 Oost-Nederland
  • Op de website van Europa om de hoek vindt u de Gelderse projecten die EFRO mede financiert.

2. INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's.

3. POP3 en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stelt de Europese Unie geld beschikbaar voor het platteland. Een deel van dit geld is of komt beschikbaar voor Gelderland en wordt aangevuld met geld van de provincie (cofinanciering). Het GLB is 1 van de instrumenten waarmee we werken aan onze doelen voor een vitaal platteland. Het GLB bestaat op dit moment uit 2 programma’s die worden uitgevoerd: POP3 en POP3plus. Daarnaast is er een programma dat nog wordt ontwikkeld, het Nationaal Strategisch Plan.

Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden verenigingen en stichtingen kunnen subsidie krijgen.

Subsidiemogelijkheden POP3 in 2022

Wanneer een POP3 of POP3plus subsidieregeling is opengesteld, vindt u tijdens de periode van openstelling op de subsidiepagina over de regeling alle informatie. In 2021 kunt u de volgende openstellingen verwachten:

Verordening POP3 subsidies

Als u een POP3-subsidie heeft ontvangen, gelden er regels voor de verantwoording van uw subsidie. Informatie hierover vindt u in de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland.

Verantwoording POP3 subsidies

Lees meer over de verantwoording van uw POP3 subsidie, het melden van veranderingen in uw project en over het indienen van een verzoek tot deelbetaling of vaststelling op onze website.