N785: Schelmseweg en Zutphensestraatweg

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N785: Schelmseweg en Zutphensestraatweg

In 2025 voeren we groot onderhoud uit op de N785 Schelmseweg / Daalhuizerweg en tussen de rotonde Zutphensestraat en de A348.

Onderhoud 

Voor 2025 staat onderhoud en aanpassingen aan de infrastuctuur gepland op de N785 tussen de Waterbergseweg  in Arnhem tot de aansluiting met de A348 bij Velp uitgezonderd de bebouwde kom Velp – Rozendaal. Naast het asfaltonderhoud deden we onderzoek of er andere aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn. 

Werkzaamheden:

Schelmseweg

We gaan onderhoud doen en aanpassingen aan de infrastructuur:  

 • Het kruispunt Monnikensteeg / op en afritten naar de Apeldoorneweg passen we aan:  
  • Er komen 2 linksaf rijstroken vanaf de Apeldoornseweg in de richting Velp 
  • Er komen 2 recht doorgaande rijstroken op de Schelmseweg richting Velp 
  • De inrit naar het bosgebied Waterberg komt te vervallen. 
  • Het noordelijke gelegen fietspad onder het viaduct komt te vervallen en richten we in als rijstrook in de richting Arnhem 
 • De fietspadenstructuur langs de Schelmseweg vanaf de Waterbergseweg tot en met de rotonde Kerklaan in Rozendaal en langs de Monnikensteeg passen we aan. 
 • Het noordelijke fietspad langs de Schelmseweg vanaf de Waterbergseweg tot en met de bebouwde kom van Rozendaal komt te vervallen. Het zuidelijke fietspad verbreden we tot een in 2 richtingen bereden fietspad. Een uitzondering is het noordelijke fietspad tussen de Arnhemse Allee en de parkeerplaats naar het bosgebied van Staatsbosbeheer ter hoogte van de scherpe bocht, deze blijft behouden. 
 • De fietsoversteek met middengeleider ter hoogte van het viaduct A12 komt te vervallen. 
 • De inrichting van het viaduct over de A12 passen we aan. 
 • De parkeerplaats, naar het bosgebied van Staatbosbeheer, net na het viaduct over de A12 heffen we op en het gebied richten we opnieuw in. 
 • De bebouwde kom van Rozendaal wordt duidelijker vormgegeven. 
 • De parkeerplaatsen gelegen tussen de Monnikensteeg het viaduct A12 komen te vervallen. 

Zutphensestraatweg - aansluiting A348 

Alleen onderhoudswerkzaamheden. 

WatWanneer

Planvoorbereiding

vanaf 4e kwartaal 2023

Aanvraag vergunningen

vanaf 4e kwartaal 2023

Uitvoering

2025

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.