N318 Landbouwpasseerhavens

Provincie Gelderland wil 4 landbouwpasseerhavens aanleggen langs de provinciale weg (N318) tussen Varsseveld en Aalten. Hiervoor is een provinciaal inpassingsplan nodig.

Op 19 december 2023 stelden Gedeputeerde Staten het ontwerp inpassingsplan vast. Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kon iedereen hierop reageren. Er zijn in totaal 4 zienswijzen ingediend. Deze beantwoorden wij in de zienswijzennota. De indieners ontvangen naar verwachting eind maart of begin april 2024 een voorlopig antwoord nadat Gedeputeerde Staten deze nota hebben vastgesteld. De zienswijzennota wordt voor de zomer van 2024 door Provinciale Staten definitief vastgesteld. Zij nemen dan ook een besluit over het inpassingsplan. Alle indieners ontvangen daarna een brief met een definitief antwoord.  

Landbouwpasseerhavens 

Op 2 plekken langs de provinciale weg tussen Varsseveld en Aalten komen aan beide kanten van de weg 2 landbouwpasseerhavens. Namelijk op de Varsseveldsestraatweg in de buurt van de Vellegendijk. En op de Aaltenseweg in de buurt van de Entinkweg.  

Kaart met waar de landbouwpasseerhavens komen

De landbouwpasseerhavens worden naast de bestaande weg aangelegd en zijn alleen toegankelijk voor landbouwverkeer. Landbouwvoertuigen moeten hier verplicht gebruik van maken, zodat ander verkeer kan passeren. Vervolgens voegt het landbouwverkeer weer in op de Aaltenseweg.  

De landbouwpasseerhavens dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Door de aanleg van de landbouwpasseerhavens wordt het langzame verkeer gescheiden van het overige verkeer op de rijbaan. Ook wordt er een inhaalverbod ingesteld. Hierdoor worden ernstige ongelukken door inhaalpogingen voorkomen.  

Inhaalverbod 

Ook stellen we een algeheel inhaalverbod in op de N318 tussen Varsseveld en Aalten. Het inhaalverbod en de landbouwpasseerhavens zijn aan elkaar gekoppeld. Zonder veilige inhaalmogelijkheid in de vorm van de passeerhavens kan niet van automobilisten worden verwacht dat ze zich kilometerslang aan het inhaalverbod houden als ze zich achter een tractor bevinden.  

Provinciaal inpassingsplan

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) maakt de aanleg van de landbouwpasseerhavens en de landschappelijke inpassing daarvan mogelijk. Op 19 december 2023 stelden Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp-inpassingsplan N318 Varsseveld-Aalten vast. Dit plan lag van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage en iedereen mocht daarop reageren. De ontwerpbesluiten kunt u via deze webpagina inzien. Het inpassingsplan is daarnaast ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u het inpassingsplan door te zoeken op plannummer NL.IMRO.9925.PIPN318-ont1.

Veel gestelde vragen

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.