Actielijn 3: Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving

Het gaat goed met Gelderland, maar dat wil niet zeggen dat elke Gelderlander gezond leeft. Overgewicht, obesitas, te weinig beweging, roken en overmatig alcoholgebruik zijn maatschappelijke problemen die de komende jaren aandacht en inzet verdienen.
Actielijn 3: Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving

Preventie, zorg en sport

We stimuleren en werken samen met projecten en innovatieve concepten die de koppeling leggen op de snijvlakken van preventie, zorg en sport. Daarmee leggen we ook de verbinding tussen het Preventieakkoord en de lokale sportakkoorden, waarbij sport een integraal onderdeel wordt in de zorgketen. Sport kan namelijk op een positieve manier bijdragen aan een gezonde leefstijl. We bieden ondersteuning op maat (onder meer met subsidie) aan gemeenten die werk maken van de integrale aanpak in de domeinen sport-zorg-preventie, maar aanlopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden. De komende jaren werken we aan een gezonde, veilige, schone en welvarende samenleving.

Sportieve inrichting van de buitenruimte

Een meer sportieve inrichting van de bebouwde omgeving verlaagt de drempel om in het dagelijks leven te bewegen en te sporten. Het draagt bij aan de leefbaarheid, doordat bewoners elkaar in de directe woonomgeving actief ontmoeten. Daarnaast sluit het aan op de maatschappelijke trend dat mensen meer individueel sporten en dat het ‘tussen de bedrijven door’ wordt beoefend. We ondersteunen deze ontwikkeling door het delen van kennis en ervaring. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van het 

Daarnaast organiseren we (digitale) inspiratie- en kennisbijeenkomsten voor gemeenten, sportorganisaties en maatschappelijke organisaties en faciliteren wij vernieuwende voorbeeldprojecten.

Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte!

Loopt u naar de winkel? Of pakt u vaak de auto? Spelen de kinderen veel buiten, of zijn ze inmiddels wel uitgekeken op de wipkip? En maakt u makkelijk een praatje met de buren? Onze omgeving is ongemerkt van grote invloed op wat we doen en wat we niet doen. Het nieuwe boek Buitenkansen laat zien hoe een andere inrichting van de omgeving kan verleiden tot gezond gedrag. Het boek Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte is samengesteld door stedenbouwkundigbureau Urhahn in opdracht van gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Het doel is een andere visie op hoe we onze omgeving inrichten. Aan de hand van praktische voorbeelden uit Apeldoorn en de rest van Gelderland laat Buitenkansen zien wat wél werkt. De voorbeelden zijn verdeeld over 6 thema’s: Natuur de stad in, Wandelen en fietsen bepalen het tempo, De straat als speeltuin, Het dorpse in de wijk, Buitenkunst en De stad als sportschool.

Inspireren

Doel van het rijk geïllustreerde boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn en het gesprek hierover stimuleren. En zo ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. Het boek is bedoeld voor allerlei mensen die beroepsmatig met de buitenruimte bezig zijn, van ontwerpers en stedenbouwkundigen, tot buurtsportcoaches en beslissers. Maar zeker ook voor betrokken inwoners die ideeën hebben voor de buitenruimte in hun eigen wijk. Bekijk ook onze video over het boek over Buitenkansen.

Waar beschikbaar

Buitenkansen is te koop of online te bestellen via de Apeldoornse boekhandel Nawijn en Polak. Het boek doorbladeren kan op: Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte

Links

Video Buitenkansen

Video Buitenkansen transcriptie

Jan Markink: Ruimte is schaars en de uitdagingen in ons leven zijn groot. Dit boek Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte laat zien hoe we de buitenruimte kunnen gebruiken voor ons leven maar ook voor de uitdagingen die we in ons leven tegenkomen. Nathan Stukker: Onze steden kunnen veel meer ruimte bieden aan groener klimaat, aan samenspelen en samen ontdekken en elkaar ontmoeten. Dat is de reden waarom we in Apeldoorn samen met de scholen werken aan groene en beweegvriendelijke schoolpleinen waar je ook na schooltijd terecht kan. Zoals hier op dit prachtige schoolplein bij de Fakkel. Jan Markink: De stad kan ook prima dienstdoen als sportschool, maar dan moeten we die buitenruimte daar wel op aanpassen. Toen het plein naast ons provinciehuis aantrekkelijk werd voor skaters kwamen we tot de conclusie dat er wel heel veel bankjes en trappen beschadigd raakten. Vervolgens zijn we in overleg gegaan met de skaters en hebben we ervoor gezorgd dat het skaterproof is geworden. Nu is het plein een skateparadijs voor iedereen. Nathan Stukker: En dit: dit is de marktstroom. Hier brengen we de natuur echt in de stad. De sproeiers zorgen in de zomer voor verkoeling en het is een prachtige plek voor kinderen om te spelen. Samen met de terrasjes voor de ouders de perfecte combinatie. Jan Markink: De stad weer terug naar de wandelaar en de fietser. De stad weer aantrekkelijk maken voor sport, cultuur, water en wandelen. Dit boek is een pleidooi en een leidraad voor een andere inrichting van onze buitenruimte in een stad of in een wijk. Ik hoop dat dit boek de inspiratie geeft aan iedereen die onze mooie buitenruimte wil verbeteren.