Actielijn 3: Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving

Het gaat goed met Gelderland, maar dat wil niet zeggen dat elke Gelderlander gezond leeft. Overgewicht, obesitas, te weinig beweging, roken en overmatig alcoholgebruik zijn maatschappelijke problemen die de komende jaren aandacht en inzet verdienen.
Voetballende kinderen

Preventie, zorg en sport

We stimuleren en werken samen met projecten en innovatieve concepten die de koppeling leggen op de snijvlakken van preventie, zorg en sport. Daarmee leggen we ook de verbinding tussen het Preventieakkoord en de lokale sportakkoorden, waarbij sport een integraal onderdeel wordt in de zorgketen. Sport kan namelijk op een positieve manier bijdragen aan een gezonde leefstijl. We bieden ondersteuning om sport-zorg-preventie beter op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld door een warme overdracht van mensen die vanuit de zorg worden verwezen naar sport en bewegen. De komende jaren werken we aan een gezonde, veilige, schone en welvarende samenleving.

Sportieve inrichting van de buitenruimte

Een meer sportieve inrichting van de bebouwde omgeving verlaagt de drempel om in het dagelijks leven te bewegen en te sporten. Het draagt bij aan de leefbaarheid, doordat bewoners elkaar in de directe woonomgeving actief ontmoeten. Daarnaast sluit het aan op de maatschappelijke trend dat mensen meer individueel sporten en dat het ‘tussen de bedrijven door’ wordt beoefend. We ondersteunen deze ontwikkeling door het delen van kennis en ervaring. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van het 

Daarnaast organiseren we (digitale) inspiratie- en kennisbijeenkomsten voor gemeenten, sportorganisaties en maatschappelijke organisaties en faciliteren wij vernieuwende voorbeeldprojecten.

Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte!

Loopt u naar de winkel? Of pakt u vaak de auto? Spelen de kinderen veel buiten, of zijn ze inmiddels wel uitgekeken op de wipkip? En maakt u makkelijk een praatje met de buren? Onze omgeving is ongemerkt van grote invloed op wat we doen en wat we niet doen. Het nieuwe boek Buitenkansen laat zien hoe een andere inrichting van de omgeving kan verleiden tot gezond gedrag. Het boek Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte is samengesteld door stedenbouwkundigbureau Urhahn in opdracht van gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Het doel is een andere visie op hoe we onze omgeving inrichten. Aan de hand van praktische voorbeelden uit Apeldoorn en de rest van Gelderland laat Buitenkansen zien wat wél werkt. De voorbeelden zijn verdeeld over 6 thema’s: Natuur de stad in, Wandelen en fietsen bepalen het tempo, De straat als speeltuin, Het dorpse in de wijk, Buitenkunst en De stad als sportschool.

Inspireren

Doel van het rijk geïllustreerde boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn en het gesprek hierover stimuleren. En zo ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. Het boek is bedoeld voor allerlei mensen die beroepsmatig met de buitenruimte bezig zijn, van ontwerpers en stedenbouwkundigen, tot buurtsportcoaches en beslissers. Maar zeker ook voor betrokken inwoners die ideeën hebben voor de buitenruimte in hun eigen wijk. Bekijk ook de verschillende voorbeelden op onze projectpagina Gelderse Buitenkansen en onderstaande video over het boek Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte. 

Waar beschikbaar

Buitenkansen is te koop of online te bestellen via de Apeldoornse boekhandel Nawijn en Polak of via vakboekhandel Architectura & Natura: Architectura & Natura - Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte.

Subsidie 3x3 Basketbalplein

Hoe krijgen we kinderen, tieners en volwassenen naar buiten en met elkaar in beweging? Provincie Gelderland bood het afgelopen jaar in samenwerking met de Stichting 3x3 Unites en de Nederlandse Basketball Bond een aantrekkelijke subsidieregeling aan voor de aanleg van een 3x3 basketbalplein. Het aangevraagde subsidiebedrag was € 15.000 per plein inclusief een 3X3 Leader Course waarbij 12 jongeren uit de buurt opgeleid worden tot 3X3 Leader. Na hun opleiding gaan zij aan de slag met het activeren en verbinden van de buurt rondom het plein. Er zijn inmiddels 7 aanvragen ingediend. Het 1e basketbalveld  is al aangelegd in de wijk Dukenburg in Nijmegen. Na de aanleg van de andere zes basketbalpleinen wordt er in 2024 een gezamenlijk evenement georganiseerd.