Samen werken aan leefbaarheid in Gelderland

Sociale verbondenheid bevordert het geluksgevoel én zorgt voor een fijne leefomgeving. Met onze inzet willen we de sociale verbondenheid in dorpen, wijken en buurten versterken.
2 mannen praten met elkaar

Wat we doen vanuit het Programma Leefbaarheid:

Pijler 1:

Kennis- en leernetwerken

Wij ondersteunen gemeenten met kennisontwikkeling- en -uitwisseling op het gebied van leefbaarheid, sociale verbondenheid en het activeren van inwoners in kwetsbare wijken en dorpen.

Pijler 2:

Ondersteuning van initiatieven en ontmoetingsplekken

Inwoners ondersteunen we door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en de subsidieregeling Verbind je buurt! in samenwerking met het Oranjefonds. Ook met ontmoetingsplekken en de subsidieregeling voor gemeenschapsvoorzieningen stimuleren we de leefbaarheid.

Pijler 3:

Wijken- en Dorpendeals

Vanuit een lokaal initiatief ontstaat een Wijken- of Dorpendeal. Dit is een middel om in de toekomst afspraken over de uitvoering te maken. Er is ruimte om zelf invulling te geven aan het doel. Hierbij staat het versterken van de sociale verbinding in een wijk of dorp centraal staat. Aan het eind van deze coalitieperiode hebben we 100 deals gesloten. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

Pijler 4:

Iedereen doet mee

Gelderland is een Regenboogprovincie. We zijn er voor alle inwoners en stimuleren iedereen die wil meedoen in onze samenleving dat ook te doen. Daarom werken we samen met gemeenten over onderwerpen die te maken hebben met inclusie. Zo dragen we bij aan het organiseren en faciliteren van de regenboogconferentie. En helpen we bij het vormen van beleid en activiteiten voor de acceptatie van LHBTI-ers.   

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Heeft u professionele ondersteuning nodig bij het maken van uw plannen? Of kunt u hulp gebruiken bij de samenwerking? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor u klaar. Dit zijn 4 door ons gesubsidieerde organisaties die plannen van actieve bewoners en eventueel (sociale) ondernemingen ondersteunen. U kunt de alliantie per e-mail bereiken. Ze helpen u ook bij leefbaarheidsprojecten waar wij geen subsidie voor hebben.

Idee voor uw buurt? Wij helpen!

Samen met het Oranje Fonds ondersteunen we sociale plannen die mensen met elkaar en/of de samenleving verbinden en waarbij vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt. Dit doen we onder de naam Verbind je buurt!. Zo maken we de sociale verbondenheid in de dorpen, wijken en buurten van Gelderland sterker. 

Sociale verbondenheid en inclusie

Hoe we dat doen? Met aandacht voor de opgaven zoals onze inwoners die zien. Daarbij is inclusie een belangrijk thema. Zo ondersteunen we gemeenten om de sociale verbondenheid in kwetsbare wijken te versterken. De organisaties van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland spelen hierbij een belangrijke rol. We gaan voor een Gelderland waar mensen fijn kunnen wonen, samenleven en zichzelf kunnen zijn.