Digitaal toegankelijk tabel Achterhoek

Digitaal toegankelijk tabel Achterhoek.

Tabel 1: Herkomst van depositie per Natura 2000-gebied in de Achterhoek

N2000 gebiedLandbouw (Gelderland)Landbouw (Buiten Gelderland)Mobiliteit (Gelderland)Mobiliteit (Buiten Gelderland)Bouw en wonen (Gelderland)Bouw en wonen (Buiten Gelderland)Industrie (Gelderland)Industrie (Buiten Gelderland)
Bekendelle61,40%18,90%3,70%6,20%5,20%1,80%0,70%2,00%
Korenburgerveen64,70%16,30%3,40%5,10%6,70%1,60%0,70%1,70%
Stelkampsveld60,30%18,90%3,90%5,50%7,00%1,80%0,80%1,70%
Willinks Weust60,60%19,60%3,50%6,70%4,70%1,90%0,70%2,20%
Wooldse Veen47,50%28,30%4,00%9,50%3,80%2,80%0,90%3,20%
N2000 gebied
Bekendelle
Landbouw (Gelderland)
61,40%
Landbouw (Buiten Gelderland)
18,90%
Mobiliteit (Gelderland)
3,70%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
6,20%
Bouw en wonen (Gelderland)
5,20%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
1,80%
Industrie (Gelderland)
0,70%
Industrie (Buiten Gelderland)
2,00%
N2000 gebied
Korenburgerveen
Landbouw (Gelderland)
64,70%
Landbouw (Buiten Gelderland)
16,30%
Mobiliteit (Gelderland)
3,40%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
5,10%
Bouw en wonen (Gelderland)
6,70%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
1,60%
Industrie (Gelderland)
0,70%
Industrie (Buiten Gelderland)
1,70%
N2000 gebied
Stelkampsveld
Landbouw (Gelderland)
60,30%
Landbouw (Buiten Gelderland)
18,90%
Mobiliteit (Gelderland)
3,90%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
5,50%
Bouw en wonen (Gelderland)
7,00%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
1,80%
Industrie (Gelderland)
0,80%
Industrie (Buiten Gelderland)
1,70%
N2000 gebied
Willinks Weust
Landbouw (Gelderland)
60,60%
Landbouw (Buiten Gelderland)
19,60%
Mobiliteit (Gelderland)
3,50%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
6,70%
Bouw en wonen (Gelderland)
4,70%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
1,90%
Industrie (Gelderland)
0,70%
Industrie (Buiten Gelderland)
2,20%
N2000 gebied
Wooldse Veen
Landbouw (Gelderland)
47,50%
Landbouw (Buiten Gelderland)
28,30%
Mobiliteit (Gelderland)
4,00%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
9,50%
Bouw en wonen (Gelderland)
3,80%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
2,80%
Industrie (Gelderland)
0,90%
Industrie (Buiten Gelderland)
3,20%

Tabel 2: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse in de Achterhoek (absoluut)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaarTotaal
Wooldse Veen                 -               -               -                 -                9             43                52
Willinks Weust                1               6               7               18               12               4                48
Stelkampsveld                4               3               6               13               20             10                56
Korenburgerveen               28               3               4                9                6           259               309
Bekendelle                3               4               4               18               49               -                78
Natura 2000-gebied
Wooldse Veen
Geen overschrijding
                 -
0 - 100 mol/ha/jaar
               -
100 - 250 mol/ha/jaar
               -
250 - 500 mol/ha/jaar
                 -
500 - 1000 mol/ha/jaar
                9
> 1000 mol/ha/jaar
             43
Totaal
                52
Natura 2000-gebied
Willinks Weust
Geen overschrijding
                1
0 - 100 mol/ha/jaar
               6
100 - 250 mol/ha/jaar
               7
250 - 500 mol/ha/jaar
               18
500 - 1000 mol/ha/jaar
               12
> 1000 mol/ha/jaar
               4
Totaal
                48
Natura 2000-gebied
Stelkampsveld
Geen overschrijding
                4
0 - 100 mol/ha/jaar
               3
100 - 250 mol/ha/jaar
               6
250 - 500 mol/ha/jaar
               13
500 - 1000 mol/ha/jaar
               20
> 1000 mol/ha/jaar
             10
Totaal
                56
Natura 2000-gebied
Korenburgerveen
Geen overschrijding
               28
0 - 100 mol/ha/jaar
               3
100 - 250 mol/ha/jaar
               4
250 - 500 mol/ha/jaar
                9
500 - 1000 mol/ha/jaar
                6
> 1000 mol/ha/jaar
           259
Totaal
               309
Natura 2000-gebied
Bekendelle
Geen overschrijding
                3
0 - 100 mol/ha/jaar
               4
100 - 250 mol/ha/jaar
               4
250 - 500 mol/ha/jaar
               18
500 - 1000 mol/ha/jaar
               49
> 1000 mol/ha/jaar
               -
Totaal
                78

Tabel 3: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse in de Achterhoek (procenten)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaar
Wooldse Veen0,00%0,00%0,00%0,00%17,30%82,70%
Willinks Weust2,10%12,50%14,60%37,50%25,00%8,30%
Stelkampsveld7,10%5,40%10,70%23,20%35,70%17,90%
Korenburgerveen9,10%1,00%1,30%2,90%1,90%83,80%
Bekendelle3,80%5,10%5,10%23,10%62,80%0,00%
Natura 2000-gebied
Wooldse Veen
Geen overschrijding
0,00%
0 - 100 mol/ha/jaar
0,00%
100 - 250 mol/ha/jaar
0,00%
250 - 500 mol/ha/jaar
0,00%
500 - 1000 mol/ha/jaar
17,30%
> 1000 mol/ha/jaar
82,70%
Natura 2000-gebied
Willinks Weust
Geen overschrijding
2,10%
0 - 100 mol/ha/jaar
12,50%
100 - 250 mol/ha/jaar
14,60%
250 - 500 mol/ha/jaar
37,50%
500 - 1000 mol/ha/jaar
25,00%
> 1000 mol/ha/jaar
8,30%
Natura 2000-gebied
Stelkampsveld
Geen overschrijding
7,10%
0 - 100 mol/ha/jaar
5,40%
100 - 250 mol/ha/jaar
10,70%
250 - 500 mol/ha/jaar
23,20%
500 - 1000 mol/ha/jaar
35,70%
> 1000 mol/ha/jaar
17,90%
Natura 2000-gebied
Korenburgerveen
Geen overschrijding
9,10%
0 - 100 mol/ha/jaar
1,00%
100 - 250 mol/ha/jaar
1,30%
250 - 500 mol/ha/jaar
2,90%
500 - 1000 mol/ha/jaar
1,90%
> 1000 mol/ha/jaar
83,80%
Natura 2000-gebied
Bekendelle
Geen overschrijding
3,80%
0 - 100 mol/ha/jaar
5,10%
100 - 250 mol/ha/jaar
5,10%
250 - 500 mol/ha/jaar
23,10%
500 - 1000 mol/ha/jaar
62,80%
> 1000 mol/ha/jaar
0,00%