Zo werken Provinciale Staten

Provinciale Staten nemen besluiten namens de provincie. In de meeste gevallen gaan die besluiten over voorstellen van gedeputeerden en soms komen de Staten zelf met een initiatiefvoorstel.

Van voorstel tot besluit

Provinciale Staten doorlopen drie stappen om van een voorstel tot een besluit te komen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. We noemen dit ook wel vergaderen in het BOB-model:

Beeldvorming

De fracties vormen zich een beeld bij het onderwerp. Informatie komt van GS, ambtenaren en inwoners.

Oordeelsvorming

Fracties, GS en inwoners bepalen een voorlopig oordeel. Is het een stemstuk, bespreekstuk of een hamerstuk dat naar de Statendag gaat.

Fractiedag

Leden van PS gaan tijdens werkbezoeken in gesprek met de samenleving.

Besluitvorming

Korte afsluitende debatten en besluitvorming in PS op de Statendag. Na een positieve stemming is het voorstel goedgekeurd door PS.

Hoe kunnen Provinciale Staten invloed uitoefenen?