Zo werken Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De leden van Provinciale Staten kiezen na de provinciale verkiezingen de leden van Gedeputeerde Staten voor een periode van 4 jaar.

Dagelijks bestuur van de provincie

Provincie Gelderland heeft 6 gedeputeerden. Zij hebben deze functie als volledige baan. Iedere gedeputeerde werkt aan een aantal verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en milieu of welzijn en cultuur. Elke gedeputeerde bereidt maatregelen en plannen voor en regelt dat daar geld voor is. Dat is beleid maken. Dat doen ze aan de hand van de afspraken in het coalitieakkoord (PDF 8,6 MB)

Als college besluiten ze daarna samen of ze bepaald beleid wel of niet uitvoeren. Ze leggen verantwoording af aan Provinciale Staten: ze moeten Provinciale Staten op de hoogte houden van wat ze doen, zodat Provinciale Staten kunnen controleren of Gedeputeerde Staten doen wat Provinciale Staten hebben besloten.

Uitvoeren en leiden

Gedeputeerde Staten hebben een medebewindstaak. Dat betekent dat ze een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uitvoeren. Verder hebben ze de leiding bij het uitvoeren van de gemaakte plannen en houden ze toezicht op de besturen van gemeenten en waterschappen. De commissaris van de Koning maakt als voorzitter deel uit van het college van Gedeputeerde Staten.

Rekenkamer Oost-Nederland

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt de uitvoering van het provinciaal beleid: of we het geld zinnig, zorgvuldig en zuinig hebben besteed. Ook doet de Rekenkamer aanbevelingen over hoe we ons werk nog beter kunnen doen. Dit doet ze op eigen initiatief en op verzoek van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie.