Commissaris van de Koning

John Berends

John Berends is op 6 februari 2019 geïnstalleerd als commissaris van de Koning. Als voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten is hij ook ‘het gezicht’ van de provincie. Hij is daarom veel op pad in Gelderland.

Rijksheer

Naast zijn taken als voorzitter van beide Staten is de commissaris ook vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij hoort, is het toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legt hij regelmatig gemeentebezoeken af. Ook is hij verantwoordelijk voor het benoemen van nieuwe burgemeesters. 

Jaarverslag

Commissaris van de Koning uitnodigen

De commissaris van de Koning ontvangt veel uitnodigingen, bijvoorbeeld om iets te openen of om een gezelschap toe te spreken. De commissaris stelt deze uitnodigingen zeer op prijs. Als u de commissaris wilt uitnodigen, raden wij u aan dat ten minste 8 weken van tevoren te doen. U kunt hiervoor het formulier Commissaris van de Koning uitnodigen invullen.

Commissaris van de Koning uitnodigen

In het formulier vragen wij u om de volgende informatie:

 • Aanleiding voor de uitnodiging (kort en bondig)
 • Doel van het evenement
 • Rol voor de commissaris van de Koning (toespraak, openingshandeling, deelname in jury, panel, comité van aanbeveling)
 • Uitnodigende organisatie met contactpersoon
 • Datum, locatie en gewenste tijd optreden commissaris van de Koning
 • Overige gasten en eventuele andere sprekers
 • Zijn er media aanwezig?

Comité van aanbeveling

U kunt de commissaris van de Koning ook uitnodigen om zitting te nemen in een comité van aanbeveling. Daarvoor gelden de volgende criteria:

 • Er is sprake van een bovenlokaal of provinciaal belang
 • Het doel van het comité van aanbeveling is niet strijdig met doelen of beleid van de provincie Gelderland
 • De commissaris van de Koning leent alleen zijn naam, het comité van aanbeveling neemt geen tijd in beslag
 • Het comité van aanbeveling is onbezoldigd en heeft geen financiële of juridische consequenties
 • Aan de aanvaarding van een comité van aanbeveling kunt u geen verwachtingen of rechten ontlenen ten aanzien van subsidies
 • Zitting in een comité van aanbeveling eindigt na afloop van een evenement of na bepaalde tijd.

Wij streven ernaar u binnen 3 weken te laten weten of de commissaris ingaat op uw uitnodiging of verzoek. U krijgt in elk geval schriftelijk bericht.

Contact met de commissaris van de Koning

Provincie Gelderland
Commissaris van de Koning
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem

Officemanager: Marianne Roes
026 359 96 42

Woordvoerder: Peter Droste
p.droste@gelderland.nl
026 359 90 25
06 52 80 18 10 (SMS/Whatsapp)

Clemens Cornielje

Op woensdag 23 januari 2019 heeft Clemens Cornielje, commissaris van de Koning sinds 2005, afscheid genomen.