Commissaris van de Koning

John Berends

John Berends is op 6 februari 2019 geïnstalleerd als commissaris van de Koning. Als voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten is hij ook ‘het gezicht’ van de provincie. Hij is daarom veel op pad in Gelderland.

100 dagen commissaris van de Koning

John Berends is op 17 mei 2019 100 dagen commissaris van de Koning in Gelderland. In deze dagen deed hij veel indrukken op en trok hij ook al enkele voorlopige conclusies. In zijn honderddagenbrief (PDF 2 MB) deelt hij zijn observaties en zijn speciale aandachtspunten voor de komende periode.

Rijksheer

Naast zijn taken als voorzitter van beide Staten is de commissaris ook vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij hoort, is het toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legt hij regelmatig gemeentebezoeken af. Ook is hij verantwoordelijk voor het benoemen van nieuwe burgemeesters. 

Jaarverslag

Commissaris van de Koning uitnodigen

De commissaris van de Koning ontvangt veel uitnodigingen, bijvoorbeeld om iets te openen of om een gezelschap toe te spreken. De commissaris stelt deze uitnodigingen zeer op prijs. Als u de commissaris wilt uitnodigen, raden wij u aan dat ten minste 8 weken van tevoren te doen. U kunt hiervoor het formulier Commissaris van de Koning uitnodigen invullen.

Commissaris van de Koning uitnodigen

In het formulier vragen wij u om de volgende informatie:

  • Aanleiding voor de uitnodiging (kort en bondig)
  • Doel van het evenement
  • Rol voor de commissaris van de Koning (toespraak, openingshandeling, deelname in jury, panel, comité van aanbeveling)
  • Uitnodigende organisatie met contactpersoon
  • Datum, locatie en gewenste tijd optreden commissaris van de Koning
  • Overige gasten en eventuele andere sprekers
  • Zijn er media aanwezig?

Toespraken van de commissaris van de Koning

Nevenfuncties die voortkomen uit het ambt

  • voorzitter Raad van Advies Stichting Legal Valley

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt commissaris van de Koning (onbetaald)

  • voorzitter van de Bestuurdersvereniging van het CDA (tijdsbeslag: 20 dagdelen per jaar)

Contact met de commissaris van de Koning

Provincie Gelderland
Commissaris van de Koning
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem

Secretaresse: Marianne Roes
cvdk@gelderland.nl
026 359 96 42

Woordvoerder: Peter Droste
p.droste@gelderland.nl
026 359 90 25
06 52 80 18 10 (SMS/Whatsapp)

Clemens Cornielje

Op woensdag 23 januari 2019 heeft Clemens Cornielje, commissaris van de Koning sinds 2005, afscheid genomen.