Provinciale kunstcollectie

Provincie Gelderland is ambassadeur voor de Gelderse beeldende kunst. We hebben een eigen kunstcollectie van hoge kwaliteit. De collectie is zichtbaar, beleefbaar en betekenisvol in het Huis der Provincie en daarbuiten. Dit zorgt voor een plezierige en inspirerende omgeving voor onze medewerkers en bezoekers.
Provinciale kunstcollectie

Onze kunstcollectie bestaat uit ongeveer 2600 kunstwerken en heeft zijn oorsprong in de tweede helft van de vorige eeuw. Vanaf 1970 verzamelen we actief hedendaagse Gelderse kunst. Kunstwerken van bekende kunstenaars als Ad Gerritsen, Bernhard Heesen, Maria Roosen, Klaas Gubbels, Rosemin Hendriks, Wouter van Riessen en Levi van Veluw hebben allen op één of andere manier een connectie met Gelderland. De kunstwerken hangen en staan in het Huis der Provincie in Arnhem, in de publieke ruimtes en in de kantoorruimtes.

Beleefbaar

We willen dat onze kunstcollectie voor iedereen te beleven is. We organiseren jaarlijks tentoonstellingen, nemen deel aan de Open Monumentendag en verzorgen rondleidingen. Ook geven we onze kunst in bruikleen.
Kunstwerk in Huis der Provincie

Bekijk onze kunstcollectie digitaal

Op de website www.collectiegelderland.nl kunt u onze collectie digitaal bekijken.