Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor onze economie. Met onze Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen helpen we gemeenten, bedrijven en ondernemersverenigingen met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van deze bedrijventerreinen.
imker bij bijenkast op industrieterrein

Opgave centraal

Bedrijventerreinen kunnen een grote bijdrage leveren aan de Gelderse doelstellingen voor veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We hebben gemerkt dat het voor partijen lastig is om bedrijventerreinen aantrekkelijker en duurzamer te maken. Daarom ondersteunen we onze partners met de Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. We zetten de opgave in een gebied centraal zetten en nemen alle provinciale belangen mee. 

Met deze aanpak richten we ons zowel op het verder brengen van projecten als op het verbeteren van het zogeheten ‘organiserend vermogen’. Dat wil zeggen dat de samenwerking en organisatie op het bedrijventerrein structureel goed op orde is. We stellen hiervoor tot 2023 in totaal € 5,4 miljoen beschikbaar.

Eén aanspreekpunt en maatwerk

Onze regio-accounthouders zijn het eerste aanspreekpunt binnen provincie Gelderland voor alle ambities en opgaven op bedrijventerreinen. Zij zijn het liefst zo vroeg mogelijk betrokken, zodat ze vanuit een integrale blik kunnen meekijken naar de vraagstukken en kansen die zich voordoen. Bestaand enthousiasme en bijbehorende daadkracht is bepalend voor de bedrijventerreinen waar wij aan kunnen bijdragen. Op basis van de behoeften van de partners kijken ze hoe ze u verder kunnen helpen. Dit is telkens maatwerk.

Naast kennis en kunde van de regio-accounthouders, provinciale specialisten en het verbinden aan vergelijkbare initiatieven, maken we gebruik van een aantal instrumenten.

Instrumenten binnen de aanpak

Subsidies

Uitgelichte projecten

Bedrijventerrein Houtakker in Bemmel

Klaprozen op voorgrond bij een kantoorgebouw

Op bedrijventerrein Houtakker in Bemmel realiseren ondernemers samen met de gemeente Lingewaard een bedrijveninvesteringszone (BIZ).
Lees verder>

Industriepark Zelhem (Bronckhorst)

In de gemeente Bronckhorst gaat een deel van Industriepark Zelhem op de schop om het verouderde terrein te ontwikkelen tot een modern en aantrekkelijk gebied.
Lees verder>

Bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel

Hoe maak je als ondernemers de overstap naar duurzame energie? Op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel maken ondernemers samen de overstap naar duurzame energie met een gezamenlijk warmtenet.
Lees verder>

Contact

Zelf aan de slag met het toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein?