Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor onze economie. Met onze Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen helpen we gemeenten, bedrijven en ondernemersverenigingen met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van deze bedrijventerreinen.
Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Opgave centraal

Bedrijventerreinen kunnen een grote bijdrage leveren aan de Gelderse doelstellingen voor veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We hebben gemerkt dat het voor partijen lastig is om bedrijventerreinen aantrekkelijker en duurzamer te maken. Daarom ondersteunen we onze partners met de Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. We zetten de opgave in een gebied centraal zetten en nemen alle provinciale belangen mee. 

Met deze aanpak richten we ons zowel op het verder brengen van projecten als op het verbeteren van het zogeheten ‘organiserend vermogen’. Dat wil zeggen dat de samenwerking en organisatie op het bedrijventerrein structureel goed op orde is. We stellen hiervoor tot 2023 in totaal € 5,4 miljoen beschikbaar.

Eén aanspreekpunt en maatwerk

Onze regio-accounthouders zijn het eerste aanspreekpunt binnen provincie Gelderland voor alle ambities en opgaven op bedrijventerreinen. Zij zijn het liefst zo vroeg mogelijk betrokken, zodat ze vanuit een integrale blik kunnen meekijken naar de vraagstukken en kansen die zich voordoen. Bestaand enthousiasme en bijbehorende daadkracht is bepalend voor de bedrijventerreinen waar wij aan kunnen bijdragen. Op basis van de behoeften van de partners kijken ze hoe ze u verder kunnen helpen. Dit is telkens maatwerk.

Naast kennis en kunde van de regio-accounthouders, provinciale specialisten en het verbinden aan vergelijkbare initiatieven, maken we gebruik van een aantal instrumenten.

Instrumenten binnen de aanpak

Hiermee kunnen we snel externe expertise uit ons netwerk inschakelen om knelpunten of vraagstukken die de voortgang van een project beïnvloeden op te lossen.  

Via het Lerend netwerk toekomstbestendige bedrijventerreinen stimuleren en faciliteren we kennisdeling en netwerkvorming tussen Gelderse ondernemers(verenigingen) en gemeenteambtenaren die werken aan het verbeteren van bedrijventerreinen. Hiervoor organiseren we webinars op relevante thema’s. Dit doen we samen met VNO-NCW en het Gelders Energie Akkoord (GEA). Wil je hier meer informatie over en deelnemen? Neem contact op via je regio-accounthouder of via het contactformulier.

Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Opzetten of verbeteren van de samenwerking op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld parkmanagement, een Bedrijven Investeringszone (BIZ) of Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B);
  • Procesondersteuning gericht op het opzetten van collectieve fysieke maatregelen op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld een gebiedsproces, analyseren van knelpunten en kansen of haalbaarheidsonderzoeken.
  • Lees meer en maak gebruik van de subsidieregeling ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen procesondersteuning’

Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor een bijdrage aan het financieel tekort van fysieke collectieve maatregelen om een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Zie de voor de specifieke voorwaarden en thema’s waarvoor de subsidie geldt de subsidiepagina.

OHG levert maatwerk bij het revitaliseren, herstructureren en transformeren van werklocaties. Zij kijken hierbij altijd naar het maatschappelijk belang en de impact op de regionale economie. OHG kan gemeenten ondersteunen met ontwikkelkracht in het proces en biedt ook de mogelijkheid op financiering.

Perspectieffonds Gelderland (PFG) focust zich op investeringen in versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Oost-NL beheert PFG.

Subsidies

Uitgelichte projecten

Bedrijventerrein Houtakker in Bemmel

Klaprozen op voorgrond bij een kantoorgebouw

Op bedrijventerrein Houtakker in Bemmel realiseren ondernemers samen met de gemeente Lingewaard een bedrijveninvesteringszone (BIZ).
Lees verder>

Industriepark Zelhem (Bronckhorst)

In de gemeente Bronckhorst gaat een deel van Industriepark Zelhem op de schop om het verouderde terrein te ontwikkelen tot een modern en aantrekkelijk gebied.
Lees verder>

Bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel

Hoe maak je als ondernemers de overstap naar duurzame energie? Op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel maken ondernemers samen de overstap naar duurzame energie met een gezamenlijk warmtenet.
Lees verder>

Contact

Zelf aan de slag met het toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein?