Bloeiende toekomst voor Industriepark Zelhem na make-over

Industrieterrein Zelhem

Het begon allemaal met een verzoek van Transil International, producent van silo’s. Zij wilden nieuwbouw plegen en gingen daarover in gesprek met de gemeente. Niet alleen die nieuwbouw komt er; ook de omringende infrastructuur en de openbare ruimte worden grondig aangepakt. 

Enthousiast vertelt Jack van der Aalst, directeur van Transil, over het ontstaan van het initiatief. “Wij zitten op drie verschillende locaties in gebouwen die niet meer voldoen aan onze huidige wensen. Vandaar onze wens voor nieuwbouw. Niet eenvoudig, want we zochten een geschikt perceel van 9000 vierkante meter. Maar ons overleg met de gemeente kwam op het juiste moment, omdat alle percelen om ons heen te koop bleken te staan.”

Ook de gemeente zag kansen. “We willen het terrein graag moderniseren om overlast en ondermijning tegen te gaan, biodiversiteit in het gebied te verbeteren en het bedrijvenpark aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven”, vertelt Gert Jan Mugge. Hij is accountmanager bedrijven en vanuit die hoedanigheid actief bij het project betrokken. “Alles kwam mooi bij elkaar”, vervolgt hij. “Transil kan zijn nieuwbouwplannen verwezenlijken, de ondernemers met verhuisplannen kunnen hun pand verkopen en wij kunnen de gewenste modernisering uitvoeren. Ook mooi in lijn met de Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen van de provincie, omdat de plannen bijdragen aan duurzaam ruimtegebruik en veilig en toekomstgericht ondernemen.”   

Werk aan de winkel

Omdat alles zo mooi bij elkaar kwam, zijn snel stappen gezet om de plannen verder uit te werken. De gemeente zorgde dat daarbij ook andere bedrijven op het terrein werden betrokken. Gert Jan: “Een stedenbouwkundig bureau heeft eerst een ruimtelijke studie gemaakt, om de kansen goed in beeld te brengen. Dat gaf ons een goed gezamenlijk vertrekpunt om over verder te praten met elkaar.” 

“Er is veel te doen”, vertelt Gert Jan. “Denk aan het maken van nauwkeurige plannen voor de infrastructuur, aanbestedingsprocedures, het aankopen van panden, het informeren van omwonenden en overleg met de beheerder van het energienetwerk over de toekomstige stroombehoeften.”  

Je kunt nog zo’n goede planning maken, helaas heb je niet alles zelf in de hand. Dat ondervond ook de gemeente Bronckhorst. Bouwplannen op het industriepark werden in de war geschopt door broedende vleermuizen. Gert Jan: “Omdat de vleermuis een beschermde diersoort is, is een ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming om de dieren naar een veilige andere plek te verhuizen. Dat vergt tijd en betekent dat je je planning moet bijstellen.” 

In de versnelling met verduurzamen

De investering in het industriepark is een investering in de toekomst. Belangrijk is dat de gebouwen en infrastructuur straks voldoen aan de huidige eisen en wensen, met ook oog voor de langere termijn. Op het gebied van verduurzamen ziet Gert Jan een belangrijke rol voor de provincie en gemeente weggelegd. “Wij kunnen ondernemers helpen het verduurzamen te versnellen en behapbaar te maken. Hoe maak je bijvoorbeeld de transitie naar gasloos verwarmen? En hoe kun je slim gebruikmaken van zonne- en windenergie? Dat vergt een hele omslag. Ook wij hebben geen pasklare antwoorden, maar we kunnen wel aanjagen, kennis delen en ondersteunen.”

Een bloeiende toekomst

De bouw van de nieuwe behuizing voor Transil start volgend jaar. Jack kijkt ernaar uit. Hij verwacht dat niet alleen zijn medewerkers, maar ook de aanliggende bedrijven hiervan zullen profiteren. “Zij profiteren mee van de moderne uitstraling en de verbeterde infrastructuur rondom. Wellicht kunnen we straks ook stroom aan ze leveren vanuit onze zonnepanelen. Dat zijn we nu aan het onderzoeken.” 

De verbeterde infrastructuur betreft onder meer verbreding van een belangrijke weg. Gert Jan: “De verbreding zorgt ervoor dat bedrijven beter bereikbaar zijn en vrachtwagens veiliger de bocht kunnen nemen. Ook is de verbreding prettig voor de brandweer die nabij zijn kazerne heeft. Nog een andere goede verbetering: laden en lossen hoeft straks niet meer vanaf de weg. Zodra de nieuwbouw gereed is, kunnen de vrachtwagens van Transil dat op eigen terrein doen. Prettig voor alle weggebruikers. 

Jack merkt dat ondernemers die een bedrijf in de buurt hebben ook gaan nadenken over verbeteringen. “Wij hebben de aftrap gegeven, maar je zult zien dat meer en meer percelen gaan volgen.” Ook Gert Jan is daarvan overtuigd. “Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij winkelgebieden. Als de lokale overheid een duidelijk visie heeft en ernaar handelt, komen er initiatieven uit de samenleving en ontstaat al snel een vliegwieleffect bij investeerders en ondernemers.” 

Op dus naar een bloeiende toekomst voor Industriepark Zelhem. Het initiatief laat mooi zien dat je door goede samenwerking een project vleugels kunt geven. 

De gemeente Bronckhorst heeft samen met de ondernemers een mooi plan gemaakt voor het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein. 

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar kunnen tegelijkertijd een grote bijdrage leveren aan de Gelderse doelstellingen voor veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarom helpen we met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, middels de Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Niels Paree, accountmanager provincie Gelderland: “De gemeente Bronckhorst heeft samen met de ondernemers een mooi plan gemaakt voor het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein. Dankzij de aandacht voor energietransitie, klimaatadaptatie met groen en biodiversiteit en door een aanpassing van de wegenstructuur kan dit deel van het bedrijventerrein straks weer jaren mee. We zijn er trots op dat we de ondernemers en gemeente met ons subsidiekader hebben kunnen helpen dit plan financieel rond te krijgen. We kijken ernaar uit straks het resultaat te zien!”