Warmtenet De Wildeman mooi voorbeeld van circulair energiegebruik

Hoe maak je als ondernemers de overstap naar duurzame energie? Op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel hebben ondernemers samen de handschoen opgepakt. En het mooie resultaat is daar: een gezamenlijk warmtenet. Hitachi Vantara kan nu overtollige warmte van al zijn IT-systemen overhevelen naar buurbedrijf DHL.
luchtfoto van bedrijventerrein Wildeman

Bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel is een bedrijventerrein met ambities, zegt parkmanager Etienne Schiffelers. “Al vanaf de start in 2007 werken de ondernemers samen aan veiligheid en goede en gezonde voorzieningen voor het personeel.” Het is een samenwerking die duidelijk zijn vruchten afwerpt. Trots vertelt Etienne dat het bedrijventerrein al meerdere malen in de prijzen is gevallen. Zo zijn ze uitgeroepen tot meest veilige en meest sociale bedrijventerrein. 

Energiepositief 

In 2018 is er op De Wildeman een belangrijke pijler bijgekomen, namelijk duurzaamheid. Het bedrijventerrein wil energiepositief en energieonafhankelijk worden. “We willen meer energie opwekken dan verbruiken en niet langer afhankelijk zijn van één kabel”, licht Etienne toe. De belangrijkste drijfveer is verduurzamen, maar er is ook nog een andere drijfveer. In 2007 kampte Zaltbommel met een dagenlange stroomuitval doordat een helikoper kabels en een hoogspanningsmast raakte. Dat leidde tot veel schade en hoge kosten, een scenario dat de ondernemers in de toekomst graag uitsluiten. 

De energiedoelen willen de ondernemers bereiken met onder meer een warmtenet, zonnepanelen en ledverlichting. Hiervoor heeft de coöperatieve vereniging van het bedrijventerrein plannen uitgewerkt die enthousiast zijn ontvangen. Niet alleen door de ondernemers op De Wildeman, vertelt Etienne. “We participeren in de Coöperatieve Vereniging Bedrijventerreinen Zaltbommel en ook onder bedrijven op de andere terreinen is interesse voor de plannen.”

Plannen maken is één, bij de uitvoering komt vervolgens heel wat kijken. Kennis en knowhow over duurzaamheid, kennis over financiële modellen en draagvlak onder de ondernemers, volgens Etienne zijn dat drie essentiële voorwaarden voor succes. De Wildeman zocht hiervoor de samenwerking op met onder meer de gemeente en provincie. Met kennis, knowhow en financiering hebben zij geholpen om het initiatief daadwerkelijk van de grond te krijgen. Etienne: “Dankzij subsidie lukte het de businesscase voor het warmtenet rendabel te maken. Ook heeft de provincie financiële ondersteuning geboden bij het inventariseren van de energiebehoeften op de andere bedrijventerreinen.”

Kansen pakken

Het idee voor de warmtenetkoppeling tussen DHL en Hitachi Vantara ontstond in 2016, vertelt Rimmert van Luyn. Hij is vice president Global Supply Chain bij Hitachi Vantara en heeft samen met Etienne en anderen al veel werk verzet in het realiseren van de energiedoelen. “Toen DHL zich naast ons kwam vestigen, zagen we onze kans schoon en hebben we gevraagd of zij ons warmteoverschot wilden overnemen. Bij de bouw van het DHL-pand konden daarvoor mooi direct de voorzieningen worden getroffen. Maar daarmee was nog niet alles geregeld. Bij Hitachi Vantara moesten we een buizenpost laten aanleggen en voor de aansluiting met DHL zorgen. Een exercitie die vroeg om specialistische kennis. Voor de technische berekeningen en in kaart brengen van de financiën hebben we daarom de hulp van een adviesbureau ingeschakeld.” 

Het adviesbureau maakte inzichtelijk dat het werk voor de warmtenetkoppeling een behoorlijk kostenplaatje met zich meebracht. Met subsidie van de provincie kon Hitachi die benodigde investering rondmaken. Toen vorig jaar zomer groen licht kwam voor de subsidie, is direct de opdracht gegeven voor de uitvoering. Rimmert: “Onlangs werd nog een laatste noodzakelijk technisch onderdeel geleverd en we zitten nu in de afrondende fase. Een mooie prestatie van veel partijen samen, met veel dank ook aan de gemeente. Zij zorgden voor een voorschot, omdat de subsidie vanuit de provincie niet gelijk beschikbaar kwam. Dat heeft ons enorm geholpen.

Baten van de publiek-private samenwerking

Het was in het begin van het project zoeken naar een goede publiek-private samenwerking. De Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen van de provincie bracht daar vorig jaar verandering in en zorgde voor een aanzienlijke versnelling, vertelt Etienne. “De provincie ondersteunt niet alleen financieel, maar ook met een lerend netwerk. Wij halen daar veel nuttige informatie op. Daarnaast stelde de subsidie ons in staat hulp in te schakelen van specialisten in voorfinanciering. Toen de voorfinanciering geregeld was, konden we flinke meters maken.”

Hitachi Vantara en DHL hebben met het gezamenlijke warmtenet een effectieve duurzame oplossing gevonden voor hun energiebehoeften. Samen dragen de bedrijven bij aan het onderhoud van het warmtenet, vertelt Rimmert. Het was soms doorzetten in het project, maar hij is blij met het resultaat. “We moesten bij Hitachi hoe dan ook investeren in een oplossing om ons warmteoverschot kwijt te kunnen. Ook in dat opzicht is deze circulaire oplossing ons veel waard.” 

De stappen die De Wildeman zet in verduurzamen en energiebesparing zijn een mooi voorbeeld voor de andere bedrijventerreinen in Zaltbommel. Met hulp van de provincie, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en de gemeente brengen de ondernemers daar nu de mogelijkheden in kaart. Een mooie olievlekwerking dus, waarbij de succesvolle publiek-private samenwerking wordt voortgezet. 

Ik ben heel trots dat het bedrijventerrein in Zaltbommel dit warmtenet gerealiseerd heeft.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar kunnen tegelijkertijd een grote bijdrage leveren aan de Gelderse doelstellingen voor veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarom helpen we met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, middels de Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Frank Gruizinga, accountmanager provincie Gelderland: “Ik ben heel trots dat het bedrijventerrein in Zaltbommel dit warmtenet gerealiseerd heeft. Wii stimuleren zulke initiatieven voor energiebesparing graag. Bij de aanleg van een warmtenet komt veel kijken en daarnaast vraagt de aanleg om een flinke investering. De ondernemers en gemeente hebben er veel effort in gestoken. Ze zijn hierin echt pioniers en laten andere bedrijventerreinen mooi zien hoe je in energielevering zelfvoorzienend kunt zijn. De noodzaak tot duurzame energie en zelfvoorziening wordt meer en meer gevoeld. Om het klimaat te ontzien en om onze afhankelijkheid van Russisch aardgas te verkleinen.”