Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden: deel van Natura 2000

In de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie aan een nóg waardevoller natuurgebied. We willen nevengeulen en overstromingsgebieden aanleggen, en bestaande natuur uitbreiden tot 494 hectare (waarvan 287 hectare nieuw).

Kaart van de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Maatregelen 

In de afgelopen decennia is de rivier de Waal veranderd. Bijvoorbeeld door de aanleg van de kribben, stuwen en kades. Daardoor zijn er minder soorten planten en dieren rondom de rivier. Om de relatie tussen de rivier en de uiterwaard te herstellen komen in de uiterwaarden van de Waal 5 meestromende nevengeulen. Dit zijn perfecte plaatsen voor vissen om te paaien en op te groeien. Ook komt er ruimte voor ooibos en voor de zogenaamde flora- en faunarijke natuurlijke graslanden. Verder worden er maatregelen getroffen om water langer vast te houden in de uiterwaarden. Hierdoor ontstaat een beter leefgebied voor diverse soorten planten en dieren. Goed voor de biodiversiteit dus.    

Natuur voor iedereen 

Met het hele project wordt het natuurgebied vergroot tot 494 hectare, waarvan 287 hectare nieuwe natuur is. De uiterwaarden gaan er gevarieerder uitzien met meer verschillende plant- en diersoorten. Iedereen kan van deze riviernatuur genieten door in het gebied te struinen. 

De uiterwaarden liggen in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Hiervoor is een beheerplan met bijlagen opgesteld, hiernaast te downloaden.

Planning

  • 21 september tot en met 1 november 2023 - Ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
  • 2025 - Naar verwachting starten de werkzaamheden. Dit hangt af van doorlooptijden en eventuele procedures van bezwaar en beroep.
  • 2027 - De werkzaamheden zijn naar verwachting afgerond. 

Meer informatie

Meer informatie over de plannen en procedures kunt u vinden op de projectwebsite samenwerken aan riviernatuur