Rijnstrangen: een Natura 2000-gebied bij Pannerden

Tussen Lobith en Pannerden ligt het natuurgebied Rijnstrangen. Rijnstrangen is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. De diverse kavelruilen van de afgelopen jaren maken natuurherstel mogelijk.

Moerasvogels

Het gebied is een thuis voor moerasvogels als grote karekiet, roerdomp, woudaap en buidelmees. In het voorjaar broedt tussen de waterplanten de zwarte stern op kunstnesten. Het is een van de grootste populaties in Nederland. Dankzij de kavelruilen van de afgelopen jaren kunnen we de bijzondere natuur in Rijnstrangen beschermen en herstellen. Dat doen we door nieuw moeras en grasland voor moerasvogels aan te leggen. En dat kan alleen met medewerking van grondeigenaren en omwonenden.

Natura 2000-beheerplan Rijntakken

In het Natura 2000-gebied Rijntakken werken we aan het beschermen, herstellen en versterken van de natuur. De maatregelen die in Rijnstrangen nodig zijn, staan in het Natura 2000-beheerplan Rijntakken (PDF, 3.26 MB) en in de bijlage van het beheerplan van Rijntakken (PDF, 42.35 MB).

Vergunning voor activiteiten

In principe kunnen bestaande activiteiten in en nabij Rijnstrangen doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Betrokken organisaties

  • In Rijnstrangen zijn 2 belangrijke beheerders: Staatsbosbeheer en Stichting Twickel.
  • Zij werken samen met lokale agrarische ondernemers.
  • Waterschap Rijn en IJssel is betrokken als waterbeheerder.