Landgoederen Brummen: Empese en Tondense Heide, een Natura 2000-gebied bij Brummen

De Empese en Tondense Heide zijn onderdeel van Landgoederen Brummen, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een gebied van ongeveer 200 hectare, bij Hall in gemeente Brummen.
Landgoederen Brummen: Empese en Tondense Heide, een Natura 2000-gebied bij Brummen

Aanpassingen in dit natuurgebied

We gaan de natuur in dit gebied versterken en het water langer vasthouden. Natuurmonumenten werkt hieraan in samenwerking met: particuliere eigenaren, agrariërs, andere overheden, Waterschap Vallei en Veluwe. Hieronder vindt u een korte planning van de werkzaamheden. Meer informatie vindt u op deze pagina van Natuurmonumenten.

Beschermen en versterken

Om de bijzondere natuur in het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen te behouden en versterken is het onder andere nodig om delen van het gebied natter te maken. Deze en andere maatregelen staan in het huidige Natura 2000-beheerplan 2016-2022 van Landgoederen Brummen (PDF 4,34 MB).

Werkzaamheden

  • Een groot gedeelde van het natuurgebied is in 2013 en 2014 hersteld tijdens fase 1.
  • In 2021 zijn we gestart met de 2e fase van de herstelmaatregelen, naar verwachting loopt dit tot 2023. Tijdens deze fase verleggen of vervangen we enkele watergangen aan de oost- en zuidwestzijde.

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2022

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit beschermde natuurgebied. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.