Arkemheen: een Natura 2000-gebied bij Nijkerk

Arkemheen ligt ten noordwesten van Nijkerk. Het is een belangrijk gebied voor weide-, broed- en trekvogels. Arkemheen is onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken.
Arkemheen: een Natura 2000-gebied bij Nijkerk

Maatregelen in dit natuurgebied

Om de natuur in dit gebied in stand te houden en te verbeteren is een plan opgesteld: het huidige Natura 2000-beheerplan 2016 - 2022 voor Arkemheen (PDF 6.78 MB). Afgelopen jaren zijn maatregelen om het gebied natter te maken uitgevoerd. Dat deden we samen met betrokken agrariërs en particulieren.

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2022

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Arkemheen is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in Arkemheen. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.
Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Vergunning voor activiteiten 

Onderneemt u iets in de buurt van dit beschermde natuurgebied waarbij stikstof vrijkomt? Dan heeft u een vergunning nodig.

Betrokken organisaties

  • Ongeveer 225 hectare van Arkemheen is in bezit en beheer bij Staatsbosbeheer. De rest is eigendom van particulieren.
  • Gemeenten Nijkerk en Putten zijn verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
  • Provincie is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de nodige maatregelen. Hierover hebben we afspraken gemaakt met alle betrokken partijen.