Beloon boeren

André de Groot is melkveehouder in Laren en beweegt mee met de politiek en de kansen. Hij vertelt zijn verhaal.
Boer

Andre voert zijn koeien een uitgekiend menu van gras gemengd met kruiden. En hij maakt het krachtvoer zelf; een mengsel van gras, maïs en voederbieten. Een akkerbouwer uit de omgeving helpt daarbij, speciaal met lichte machines om bodemverdichting te voorkomen.

Dit is een mooi voorbeeld van kringlooplandbouw. André vindt het belangrijk dat boeren beloond worden, zoals voor milieuprestaties; 

Dat je bijvoorbeeld het mestbeleid koppelt aan de onttrekking, zodat elke boer kan streven naar evenwichtsbemesting. Beloon het vakmanschap! Enige extensivering, minder kunstmest, gezonde bodems.

Meer inspiratie?

Ga terug naar het inspiratie overzicht.