Beloon boeren

André de Groot is melkveehouder in Laren en beweegt mee met de politiek en de kansen. Hij vertelt zijn verhaal.
Beloon boeren

Andre voert zijn koeien een uitgekiend menu van gras gemengd met kruiden. En hij maakt het krachtvoer zelf; een mengsel van gras, maïs en voederbieten. Een akkerbouwer uit de omgeving helpt daarbij, speciaal met lichte machines om bodemverdichting te voorkomen.

Dit is een mooi voorbeeld van kringlooplandbouw. André vindt het belangrijk dat boeren beloond worden, zoals voor milieuprestaties; 

Dat je bijvoorbeeld het mestbeleid koppelt aan de onttrekking, zodat elke boer kan streven naar evenwichtsbemesting. Beloon het vakmanschap! Enige extensivering, minder kunstmest, gezonde bodems.

transcriptie

We zien de boerderij van Andé de Groot liggen, vanuit de lucht. De oude boerderij, 3 stallen en de koeien erachter in de wei. André loopt in klaverrijk weiland. Een koe graast. Met heel veel vlinderbloemigen en kruiden proberen we hier te oogsten en te telen. Dat kan met gemak concurreren met gewoon gras, qua opbrengst. En de koeien zijn er gek op. Ze vreten zich helemaal vol. Als je de herkauw activiteit- monitor kijkt, en ze lopen op dit stuk, dan vliegt ' ie altijd de lucht in. We zien André over het erf lopen, met een kalfje op stal. Mijn motivatie is dat ik het sowieso leuk vind. Ik zie kansen liggen en ik denk ook dat de politiek gaat veranderen en als de politiek gaat veranderen kan je meebewegen. Als je kansen ziet en grijpt ligt er volgens mij een hele mooie toekomst. Je hebt het punt op de horizon waar je naartoe wilt. Vroeger was het één rechte lijn. Tegenwoordig slingert 'ie en heb je meer hobbels onderweg. Maar ik denk dat we er wel kunnen komen met al die hobbels. We zien André naar het kuilvoer lopen. Er staat een grote menger achter de trekker. Hier achter ligt vers gras. Dat wordt gemaaid van het land. Dat voeren wij ' s nachts en overdag weiden we. In het voorjaar heb je veel gras groei, dan kun je de koeien gewoon 24 uur per dag weiden. In de herfst heb je minder gras groei en heb je 's nachts voer op stal nodig. Dan kun je kuilvoer pakken en mais. Maar wij pakken vers gras, daar zitten hogere voeder waardes in. Het wordt goed benut door de koe, het wordt goed omgezet naar melk toe. Dat mengen we met mais en voederbieten, waardoor het rantsoen meer in balans komt; dat je niet te veel eiwitten gaat voeren. En dan heb je bijna geen krachtvoer nodig. En zo voeren wij 15 kilo krachtvoer per 100 kilo melk. We zien voederbieten liggen aan de zijkant naast het kuilvoer. We verbouwen zelf bieten. We hebben een akkerbouwer in de buurt. Die doet de teelt voor ons. Die zorgt voor de onkruidbestrijding en de ploeg werkzaamheden. En onze loonwerker heeft een relatief kleine bieten rooier, die spoort weinig in. Daardoor heb je minder bodem verdichting. Hij rooit elke 3 à 4 weken bieten voor mij. En die doe ik dus elke 2 à 3 dagen versnipperen en dan gaan ze versnipperd erbij in de voerwagen. We zien de versnipperde bieten en de rooie voerwagen. Als we naar kringloop landbouw toe willen en we willen naar blauwe diensten toe, dan zou je ook een beloning moeten krijgen. Want als de weidegang geen beloning had gehad, was die nooit een succes geworden. We zien de koeien in de stal eten van het verse gras dat ze net kregen. En ik denk dat als je boeren gaat belonen voor milieuprestaties dat het veel sneller gaat. Dat mensen meer aan knoppen gaan draaien om die milieuprestaties goed te krijgen. Maar als je alleen een keuring of straf op gaat leggen dan gaan de boeren met de hakken in het zand en dat werkt averechts. En dat je met bemesten naar onttrekking, dat je dan meer mag bemesten, naar een drie jaar gemiddelde, dan heb je de boel veel meer in balans. Want iemand die niks onttrekt, die mag nu net zoveel bemesten als iemand die veel onttrekt. Voor de bodem is dat veel slechter. Je moet naar die balans toe gaan. En als je boeren beloont van: ik onttrek veel en ik mag daar iets meer bemesten, dat ik in evenwichtsbemesting zit, dan heb je doelen en dan gaan boeren veel makkelijker schakelen. Vakmanschap en goed boeren worden dan beloond. We zien André en zijn vader staan op het erf, ze overleggen even. We zien een doorkijkje vanuit de stal, en zien de koeien zowel in de stal als op het land. We moeten meer extensiveren. We moeten minder liters melk per hectare leveren, dat zal ergens tussen de 12 en 16-duizend liter melk zitten. Als we dat meer doen en we gaan meer met onze bodem bezig, minder input van kunstmest meer naar evenwichtigs bemesting, meer naar stikstof- bodem benutting. Dat is denk ik de toekomst. We zien heel veel zonnepanelen liggen op de stallen van André. We moeten naar nieuwe energiebronnen die we aanwezig hebben. We zijn hier te gast, ons hele leven lang. En we moeten wat nalaten voor de rest. We zien de eindaftiteling in de huisstijlkleuren van de provincie Gelderland. Toekomst voor de Gelderse boer en tuinder, staat er. Bekijk de film Agrifood: André de Groot

Meer inspiratie?

Ga terug naar het inspiratie overzicht.