Samenwerking projectontwikkelaar en omgeving

Bij het toepassen van maatwerk ligt de onderzoekslast vooral bij de projectontwikkelaar. In de samenwerking met de projectontwikkelaar heeft de gemeente de rol om voor aanvang van de woningbouwontwikkeling duidelijke kaders mee te geven.
Parkeerterrein

Bijvoorbeeld als het gaat om aanwezigheidspercentages of classificatie van het gebied (centrum, schil of rest gebied). Daarnaast moet de gemeente basisgegevens beschikbaar stellen om de onderbouwing van een parkeernorm te kunnen geven. Bijvoorbeeld basisdata over autobezit, aantallen huishoudens, demografische kenmerken en parkeerdruk.

De projectontwikkelaar verzorgt vervolgens de onderbouwing van de parkeerbehoefte. De gemeente toetst de onderbouwing en gaat na of het past in inrichtingsplan.

Participatie

Het toepassen van maatwerk rond parkeernormen kan de woningbouw versnellen. Tegelijkertijd levert het traject rond de onderbouwing van parkeernormen, zeker als dat voorzien wordt van participatie, ook het risico op vertragingen.

Voorbeeldcasus

Lees meer in de voorbeeldcasus: Parkeren is emotie