Indicatoren - Kenmerken gebied

Er zijn verschillende kenmerken van een gebied waarnaar gekeken kan worden bij het toepassen van maatwerk. Centraal onderscheid is of de ontwikkeling plaats vindt binnen of buiten bebouwd gebied (inbreiding of uitbreiding).
Parkeerterrein

Mijn ontwikkeling vindt plaats buiten bebouwd gebied

Mijn ontwikkeling vindt plaats in bebouwd gebied

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.