Financiële ondersteuning capaciteit voor wonen

Een belangrijk knelpunt voor versnelling is gebrek aan capaciteit. Sinds november 2020 kunnen gemeenten daarom subsidie aanvragen voor inhuur van tijdelijke capaciteit of expertise.

De regeling wordt door gemeenten vooral gebruikt om het gebrek aan RO-capaciteit voor de afhandeling van woningbouwplannen op te lossen. In ruim de helft van de projecten gaat het om transformatielocaties. 
 

Naast deze regeling zijn er handreikingen opgesteld om gemeenten te helpen. De Handreiking woningsplitsing is een online beslismodel voor het stimuleren of reguleren van woningsplitsing in de gemeente. De Handreiking Parkeren helpt gemeenten met tips en voorbeelden bij het oplossen van parkeerproblemen bij woningbouw. In de handreiking betaalbare woningen staat een overzicht van instrumenten die kunnen bijdragen aan een betaalbare woningvoorraad. Het kan gemeenten helpen bij de afweging welk instrument wel of niet in te zetten. 

Regelingen

Wij bieden diverse regelingen op het gebied van Wonen die te selecteren zijn via de filters.