Naslagwerk: externe informatiebronnen

In dit 6e en afsluitende artikel bundelen en belichten we verschillende bronnen en partijen die zich inzetten voor meer middenhuur. Het artikel dient als naslagwerk en bron van informatie om uit te putten voor wanneer u zelf aan de slag gaat met middenhuur.

De woningmarkt staat onder hoogspanning en veel huishoudens zitten hierdoor in de knel. Middenhuurwoningen kunnen een belangrijke oplossing bieden voor woningzoekenden met een middeninkomen. Met hulp van het Actieplan Wonen willen we daarom middenhuur stimuleren. Met een zesdelige artikelenreeks helpen we gemeenten en andere partijen die werk willen maken van middenhuur een eind op weg. We dagen u uit samen de handschoen op te pakken en werk te maken van meer middenhuurwoningen.

Voor u ligt het 6e en laatste artikel in de artikelenreeks rondom het thema middenhuur in de provincie Gelderland. De eerste 5 artikelen gaven u inzicht in het nut en de noodzaak van (meer) middenhuurwoningen. Ook is ingegaan op welke doelgroepen u met middenhuur bedient, met welke partijen u te maken krijgt, hoe zij denken en rekenen en welk instrumentarium u ter beschikking heeft om concrete stappen te maken. Dit laatste artikel biedt u een overzicht van verschillende informatiebronnen om te benutten wanneer u zelf aan de slag gaat.

Naslagwerk

De opgaven op het gebied wonen voor middeninkomens spelen door het hele land. Veel gemeenten, regio’s en provincies hebben inmiddels acties op touw gezet om middeninkomens te helpen of om plannen voor woningbouw met middenhuurwoningen te versnellen. U hoeft het wiel dan ook niet alleen en opnieuw uit te vinden. Gebruik opgedane kennis uit de rest van het land optimaal. Hieronder bieden we u een overzicht van enkele beschikbare kennisbronnen en concrete voorbeelden uit de praktijk op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 

En nu zelf aan de slag met middenhuur!

Met afronding van de artikelenreeks bieden we u een overzicht van de belangrijkste thema’s en onderwerpen op het gebied van middenhuur. Daarmee heeft u een basis opgedaan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om meer middenhuur in uw gemeente te realiseren. Daarnaast willen we u van harte uitnodigen deel te nemen aan één van de vier trainingsdagen die de provincie organiseert is samenwerking met Stec Groep, Stadkwadraat en Rigo. Zie voor meer informatie het afsluitende kader hieronder. 

MN Zaltbommel investeert in Gelderse middenhuur

MN is een van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van en voor Nederlandse pensioenfondsen. Dit geld wordt onder andere belegd in middenhuurwoningen. Daarmee ontstaat een dubbele maatschappelijke meerwaarde: (1) pensioenvoorziening, en (2) de toevoeging van huurwoningen aan de voorraad voor middeninkomens. MN heeft in Gelderland belegd in woningen in Nijmegen, Arnhem en Zaltbommel. In Zaltbommel zijn er in 2022 nog 43 huurappartementen opgeleverd op een binnenstedelijke herontwikkelingslocatie nabij het centrum. De appartementen varieerden in oppervlakte tussen de 70 en 80 vierkante meter en hebben een huurprijs van € 880 per maand (inclusief parkeerplaats).

Kennissessie

Om de 51 gemeenten in Gelderland ondersteuning te bieden en knelpunten op te lossen organiseren we in samenwerking met Stec Groep, Stadkwadraat en Rigo daarnaast begin 2023 kennissessies betaalbaar wonen voor gemeenten. De vraag die in de training centraal staat is: “hoe realiseren we meer betaalbare woningen in de gemeente”? De training is bedoeld voor ambtenaren ruimtelijke ordening en woonbeleid van gemeenten en zal leiden tot meer kennis en concrete toepassing van instrumentarium. Lees meer over deze kennissessies en meld u aan.

Blijvend aan de slag met middenhuur Gelderland

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters en alleenstaanden, maar ook ouderen komen moeilijk aan een voor hen betaalbare woning. Tot 2030 moeten er in Gelderland ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 45.000 woningen. Met gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we ons in voor versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en flexibele woonvormen. Een van de 14 acties is ‘middenhuur stimuleren’.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief Wonen. U ontvangt automatisch ons laatste nieuws over wonen in uw mailbox. Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.