Actie 9 - Middenhuur stimuleren

Om meer middenhuurwoningen te realiseren, brengen we gemeenten en beleggers met elkaar in contact. We stimuleren kennisoverdracht en samenwerking.

Middenhuur is noodzakelijk voor een gezonde woningmarkt. Het brengt de doorstroming op gang. Bijvoorbeeld van scheefhuurders in sociale huurwoningen, die met hun verhuizing een sociale woning achterlaten voor wachtende huurders. En voor specifieke doelgroepen is het ook de enige mogelijkheid om de woningmarkt te betreden.

Middenhuur blijft in veel gemeenten relatief onderbelicht. Terwijl hier grote kansen zijn te behalen. Wij ondersteunen gemeenten op de volgende manieren:

  • Door middel van een biedboek.
  • Per regio brengen we het biedboek onder de aandacht en gaan we het gesprek aan met gemeenten, beleggers en corporaties.
  • We ondersteunen kennissessies (masterclasses) en ontmoetingen voor gemeenten en beleggers, met als centrale vraag: welke instrumenten zijn er om middenhuur blijvend te borgen?
  • Er volgt een artikelenreeks. Hiermee delen we kennis en ervaringen op het gebied van middenhuur.
  • In de handreiking betaalbare woningen staat een overzicht van instrumenten die kunnen bijdragen aan een betaalbare woningvoorraad. Het kan gemeenten helpen bij de afweging welk instrument wel of niet in te zetten. 

Biedboek

In samenwerking met Gelderse gemeenten die van marktpartijen minder interesse in middenhuur ervaren, is een biedboek opgesteld. Een Gelders aanbod voor meer middenhuur.

Artikelenreeks

Vanuit Actieplan Wonen willen we middenhuur stimuleren. We helpen gemeenten en andere partijen die werk willen maken van middenhuur door middel van een zesdelige artikelenreeks op weg. We dagen u uit samen de handschoen op te pakken en werk te maken van meer middenhuurwoningen.