Hoe te rekenen aan middenhuur?

In dit 4e artikel geven we een antwoord op de vraag: hoe rekenen verschillende partijen aan middenhuur?

De woningmarkt staat onder hoogspanning en veel huishoudens zitten hierdoor in de knel. Middenhuurwoningen kunnen een belangrijke oplossing bieden voor woningzoekenden met een middeninkomen. Met hulp van het Actieplan Wonen willen we daarom middenhuur stimuleren. Met een zesdelige artikelenreeks helpen we gemeenten en andere partijen die werk willen maken van middenhuur een eind op weg. We dagen u uit samen de handschoen op te pakken en werk te maken van meer middenhuurwoningen.

Monique Tetteroo, bouwinvest, over hun healthcare fund

“Het Bouwinvest Healthcare Fund investeert in seniorenhuisvesting en zorgvastgoed in Nederland. Het betreft daarbij huisvesting voor senioren met en zonder zorgvraag. Door ons hierop te richten, willen wij bijdragen aan de opgaven die ontstaan door vergrijzing. Daarbij richten wij ons specifiek op betaalbare middenhuurwoningen, omdat daar veel vraag naar is. Door het personeelstekort in de zorg, moeten wij er ook voor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Het is daarbij belangrijk dat, wanneer het nodig is, zij thuis zorg kunnen ontvangen. Een concreet voorbeeld is een kleinschalig complex dat wij recent in Apeldoorn kochten. Daar worden 42 levensloopbestendige appartementen in een kleinschalig complex gerealiseerd. De appartementen hebben een kale huurprijs vanaf € 930, zijn minimaal 54 m² groot en bestemd voor huurders vanaf 55 jaar.”

Gemeente Apeldoorn aan het werk voor meer middenhuur

Gemeente Apeldoorn maakte voor diverse projecten reeds afspraken met ontwikkelaars om te komen tot ontwikkeling én het behoud van meer woningen in het middenhuursegment. Wilma Kerkemeijer (gemeente Apeldoorn): “Ingegeven door het principe achter de WoningBouwImpuls (WBI) maken we project specifiek via gronduitgifte- of anterieure overeenkomsten afspraken met ontwikkelaars/beleggers. Dit doen we door middel van macro-aftopping in het kostenverhaal. Dat houdt in dat wanneer een businesscase vanwege strenge eisen op onder andere het gebied van betaalbaarheid van woningen niet uitkomt, de gemeente kan bijdragen aan de onrendabele top door het verstrekken van bijvoorbeeld een korting op de grond. Dit noemen we de macro-aftopping. Een eis die we stellen bij de exploitatie van de middenhuurwoningen is dat de woningen in het project voor ten minste 15 jaar in de middenhuur moeten worden blijven aangeboden. Beleid wat zal gaan gelden voor de gehele gemeente is op dit moment in de maak”.

Blijvend aan de slag met middenhuur in Gelderland

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters en alleenstaanden, maar ook ouderen komen moeilijk aan een voor hen betaalbare woning. Tot 2030 moeten er in Gelderland ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 45.000 woningen. Met gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we ons in voor versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en flexibele woonvormen. Een van de 14 acties is ‘middenhuur stimuleren’.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief Wonen. U ontvangt automatisch ons laatste nieuws over wonen in uw mailbox.