Aanbieders van middenhuur en samenwerkingsmogelijkheden

De woningmarkt staat onder hoogspanning en veel huishoudens zitten hierdoor in de knel. Middenhuurwoningen kunnen een belangrijke oplossing bieden voor woningzoekenden met een middeninkomen.
kinderen op schommel in nieuwbouw wijk

Met hulp van het Actieplan Wonen willen we daarom middenhuur stimuleren. Met een zesdelige artikelenreeks helpen we gemeenten en andere partijen die werk willen maken van middenhuur een eind op weg. We dagen u uit samen de handschoen op te pakken en werk te maken van meer middenhuurwoningen.

Iedere 2 weken delen we een artikel waarin een deelthema binnen middenhuur centraal staat. U leest in dit 3e artikel hoe u de verschillende partijen kunt onderscheiden en welke samenwerkingsmogelijkheden er liggen om met partijen aan de slag te gaan met het realiseren van meer middenhuurwoningen in uw gemeente. 

Verschillende aanbieders van middenhuurwoningen

Corporaties, beleggers en particuliere woningbezitters zijn allemaal aanbieders van middenhuurwoningen. Beleggers en particuliere woningbezitters zijn daarbij de grootste aanbieders. Zie bieden landelijk gemiddeld circa 65% van alle middenhuurwoningen aan. Circa 35% van de middenhuurwoningen is in bezet van corporaties.

Particuliere belegger

Particuliere beleggers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die met eigen vermogen (vaak aangevuld met vreemd vermogen) beleggen in de aankoop en verhuur van woningen. Het kan gaan om 1 woning tot enkele honderden woningen per belegger. 

Particuliere huurwoningen worden onder andere aangeboden via www.Funda.nl of www.Pararius.nl.

Institutionele beleggers

Institutionele beleggers zijn grote spelers op de markt voor middenhuurwoningen. Ze investeren het vermogen van anderen in huurwoningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vermogen uit verzekerings- of pensioenpremies. Ze hebben daarom ook veelal oog voor het ‘maatschappelijke rendement’. Het is tenslotte het pensioengeld van hun klanten wat ze beleggen. Ze beleggen vaak grote bedragen door gehele woningcomplexen te financieren of grootschalige portefeuilles te kopen om deze vervolgens te verhuren. Beleggers zijn doorgaans op zoek naar langjarige investeringsmogelijkheden om zo voor een langere periode rendement te behalen. Naast de Nederlandse beleggers zijn er ook buitenlandse beleggers actief op de Nederlandse markt voor huurwoningen. 

Huurwoningen in bezit van institutionele beleggers worden onder andere aangeboden via eigen projectwebsites en via de website van verhuurmakelaars zoals www.Ikwilhuren.nu, www.rebohuurwoning.nl of www.funda.nl

Quote Olaf Bakkers

Wij investeren in middenhuurwoningen om een bijdrage te leveren aan een gezondere woningmarkt.

Olaf Bakkers

Syntrus Achmea

Woningcorporaties

Woningcorporaties richten zich in eerste instantie op hun kerntaak: het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Corporaties zijn hierdoor minder actief in de middenhuur. Wel mogen corporaties een (beperkt) deel van hun woningbezit verhuren met een huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 763,47. Deze ruimte kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken voor het toewijzen van een woning aan huishoudens met een middeninkomen. Er zijn ook corporaties die via een juridische dochter of vanuit een administratief gescheiden tak middenhuurwoningen aanbieden. Hierdoor zijn de mogelijkheden om te investeren in de middenhuur groter. 

Middenhuurwoningen van corporaties zijn onder andere te vinden via eigen projectwebsites en via websites als www.entree.nu of www.Mijnwoningzoeken.nl

Naomi Vermeij, woningcorporatie Talis, over de veranderende rol in de middenhuur

“De context waarin wij opereren is de afgelopen jaren fors veranderd. Omdat wij er zijn voor mensen die niet zelfstandig in een passende woonruimte kunnen voorzien, vinden wij dat wij er (voor een deel) ook voor de middeninkomens moeten zijn. Wij staan daarom nu veel opener tegenover het realiseren of ontwikkelen van middeldure huur. Wanneer de middeldure huur door andere partijen kan worden gerealiseerd, kan onze focus geheel naar onze sociale doelgroep wordt teruggelegd. Want ook daar is de woningnood hoog.”

Samenwerken voor meer middenhuur

Op steeds meer plekken in het land ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen op de woningmarkt om samen te komen tot meer middenhuurwoningen. Samenwerking van partijen op alle niveaus is wezenlijk om het tekort aan middenhuurwoningen op te lossen. Het gaat met name om samenwerkingen tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars/beleggers. 

Samenwerking in de praktijk – Grote Boel, Nijmegen

Naomi Vermeij, Woningcorporatie Talis: “We werken als woningcorporatie vaker samen met beleggers. We maken dan bijvoorbeeld afspraken over het verdelen van de sociale en middeldure huurwoningen in een project. Zo ook in het project Grote Boel in Nijmegen. Deze wijk was het meest gebaat bij een gedifferentieerd woningaanbod qua huurprijzen. Door de samenwerking en de afspraken die we konden maken, is dit gelukt. Ook op andere locaties trekken we samen met andere partijen op, zoals nu ook in Havenkade/het Waalkwartier te Nijmegen.”

Ook in Gelderland werken we samen voor meer middenhuur

Ook in Gelderland heeft een tiental partijen partijen onlangs samen een aanbod gedaan richting gemeenten. Naast de handreiking vanuit de partijen om te komen tot meer middenhuur in Gelderland, zijn ze bereid afspraken te maken over kwalitatieve aspecten rondom de middenhuur. Zo zijn er in het afsprakenkader minimale oppervlakten (50m² voor appartementen, 90m² voor grondgebonden), commitment voor minimaal 15 jaar en transparantie in de rekenmethodiek opgenomen.

Naast deze openheid van zaken is het fijn om als gemeente kennis van zaken te hebben over hoe beleggers rekenen aan middenhuur. Hier gaan we in het volgende artikel verder op in. 

Blijvend aan de slag met middenhuur in gelderland

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters en alleenstaanden, maar ook ouderen komen moeilijk aan een voor hen betaalbare woning. Tot 2030 moeten er in Gelderland ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 45.000 woningen. Met gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we ons in voor versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en flexibele woonvormen. 1 van de 14 acties is ‘middenhuur stimuleren’.

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief Wonen. U ontvangt automatisch ons laatste nieuws over wonen in uw mailbox.