Actie 1: Versnellen grote woningbouwprojecten

Om woningbouwprojecten versneld tot uitvoer te brengen, bieden we gemeenten hulp en expertise.

Samen kijken we steeds wat een project per stap nodig heeft om verder te komen en hoe we knelpunten kunnen oplossen. Met een focus op regio's en gemeenten met de hoogste vraagdruk.
Vanuit het versnellingsteam zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Belangrijke knelpunten voor versnelling zijn in de praktijk gebrek aan capaciteit en een financieel tekort. Ook stikstof, woningbouwaantallen of problemen in het proces werken vertragend. Om projecten verder te helpen wordt kennis en kunde geboden, bestuurlijke inzet of inzet van financiële instrumenten. 

Het versnellingsteam is momenteel betrokken bij ongeveer 65 projecten (met bijna 27.000 woningen) in 28 gemeenten. Dit zijn projecten die zowel vanuit actie 1 én 2 worden verder geholpen. 

Hoe provincie Gelderland de woningbouw versnelt

Gemeenten willen en moeten meer woningen bouwen. Wij helpen daar graag bij. Want ook wij willen dat er in Gelderland sneller meer en betaalbare woningen komen. Floris Valkenburg, projectleider Versnellingsteam Woningbouw, vertelt wat we voor uw gemeente kunnen betekenen.

Ondersteuning door Versnellingsteam Woningbouw

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Op elk onderwerp waarover een projectleider woningbouwproject een vraag heeft of waarvoor hij expertise nodig heeft, kan door het versnellingsteam ondersteuning worden geboden (via een raamovereenkomst). Het gaat hierbij om het oplossen van knelpunten, niet reguliere capaciteit.

Reguliere capaciteit nodig? Bekijk dan de regeling ‘Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise’. (Actie 3 van Actieplan Wonen)

Ook het Expertteam Woningbouw van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u met expertise, onafhankelijk advies en praktische ondersteuning helpen bij knelpunten rondom versnellen van woningbouw. Van gebiedsontwikkeling, transformatie van vastgoed tot tijdelijke woonoplossingen. Lees meer en neem contact op via de website van het Expertteam Woningbouw van RVO.

Vragen?

Heeft u vragen over het versnellen van de woningbouw? Neem dan contact op met het Versnellingsteam woningbouw.

Meer informatie?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Lees dan ons artikel 'Sneller meer woningen dankzij Versnellingsteam Woningbouw'.