Actie 1: Versnellingsteam woningbouw

Om woningbouwprojecten versneld tot uitvoer te brengen, bieden we gemeenten hulp en expertise.

Om woningbouwprojecten versneld tot uitvoer te brengen, bieden we gemeenten hulp en expertise. Samen kijken we steeds wat een project per stap nodig heeft om verder te komen en hoe we knelpunten kunnen oplossen. Met een focus op regio's en gemeenten met de hoogste vraagdruk.

We hebben een verkenning gedaan naar woningbouwprojecten met een versnellingskans en hebben een (dynamische) projectenlijst opgesteld. Op dit moment krijgen zo'n 50 projecten vervolg met in totaal 11.000 woningen in 24 gemeenten. Een deel hiervan zijn doorbraakprojecten. Belangrijke knelpunten voor versnelling zijn gebrek aan capaciteit en een financieel tekort. Ook stikstof, woningbouwaantallen of problemen in het proces werken vertragend. Om projecten verder te helpen wordt kennis en kunde geboden, bestuurlijke inzet of inzet van financiële instrumenten.

Ondersteuning door Versnellingsteam Woningbouw

Stap 1:

(Tijd)winst zit vaak in een goed voortraject. We helpen fouten aan de achterkant en in procedures te voorkomen.

Stap 2:
Stap 3:
  • Waar nodig bieden we expertise en capaciteit via het Versnellingsteam Woningbouw. Voor maximaal 10 projecten is capaciteit beschikbaar om deze projecten van minimaal 500 woningen in een jaar naar een hard bestemmingsplan te brengen. Wat kan het team bieden?
    • Hulp in het sluiten van een realisatieovereenkomst met ontwikkelaars;
    • Ondersteunen van het projectteam van de gemeente;
    • Volledig ontzorgen van de gemeente;
    • Het team kijkt integraal naar het project en neemt dus ook thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en mobiliteit/bereikbaarheid mee.

Op elk onderwerp waarover een projectleider woningbouwproject een vraag heeft of waarvoor hij expertise nodig heeft, kan door het versnellingsteam ondersteuning worden geboden (via een raamovereenkomst). Het gaat hierbij om het oplossen van knelpunten, niet reguliere capaciteit.

Reguliere capaciteit nodig? Bekijk dan de regeling ‘Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise’. (Actie 3 van Actieplan Wonen)

Vragen?

Heeft u vragen over het versnellen van de woningbouw? Neem dan contact op met het Versnellingsteam woningbouw.

Meer informatie?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Lees dan ons artikel 'Sneller meer woningen dankzij Versnellingsteam Woningbouw'.