Actie 1: Versnellen grote woningbouwprojecten

Ook in Gelderland is een groot tekort aan woningen. Gemeenten doen hun best woningen bij te laten bouwen. Een enorme klus, waar veel bij komt kijken.
Bouwvakker met witte helm

Om woningbouwprojecten versneld tot uitvoer te brengen, biedt het versnellingsteam gemeenten hulp en expertise aan bij projecten om knelpunten op te lossen. Kunnen we ook uw gemeente helpen?

Het versnellingsteam kijkt steeds wat een project nodig heeft om verder te komen en hoe we knelpunten opgelost kunnen worden. Dit met oog op de ambities uit de Regionale woonagenda’s. 
Vanuit het versnellingsteam zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Belangrijke knelpunten voor versnelling zijn in de praktijk gebrek aan capaciteit en een financieel tekort. Ook stikstof, woningbouwaantallen of problemen in het proces werken vertragend. Lees hieronder wat het versnellingsteam aan ondersteuning kan bieden.

Ondersteuning door Versnellingsteam Woningbouw

Het versnellingsteam kan op verschillende manieren ondersteuning bieden:

Versnellingsteam helpt bij realiseren woningopgave

De ondertekening van de woondeals betekent voor gemeenten een toename in hun woningbouwopgave. Hiervoor is specifieke capaciteit en expertise nodig. Deze capaciteit hebben gemeenten niet altijd zelf in huis. Een structurele verandering in de organisatie kan nodig zijn om woningbouw te versnellen. In deze blogs vertellen de leden van het Versnellingsteam Woningbouw hoe zij gemeenten helpen om te kunnen voldoen aan de woningbouwopgaven. Het gaat om ondersteuning waarbij gemeenten regie houden, maar door ondersteuning woningbouw kunnen versnellen.

Andere ondersteuningsmogelijkheden

Op elk onderwerp waarover een projectleider woningbouwproject een vraag heeft of waarvoor hij expertise nodig heeft, kan door het versnellingsteam ondersteuning worden geboden (via een raamovereenkomst). Het gaat hierbij om het oplossen van knelpunten, niet reguliere capaciteit.

Ook het Expertteam Woningbouw van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u met expertise, onafhankelijk advies en praktische ondersteuning helpen bij knelpunten rondom versnellen van woningbouw. Van gebiedsontwikkeling, transformatie van vastgoed tot tijdelijke woonoplossingen. Lees meer en neem contact op via de website van het Expertteam Woningbouw van RVO.

Vragen?

Denkt u dat we uw gemeente kunnen helpen? Bent u al een heel eind, maar loopt u even vast? Of krijgt uw gemeente een project niet van de grond? We helpen u graag en kijken samen met u wat in uw situatie nodig is.