Blogs: Versnellingsteam helpt bij realiseren van gemeentelijke woningopgave

Met de ondertekening van de woondeals zien de gemeenten een toename in hun woningbouwopgave. In korter tijdsbestek dienen gemeenten relatief meer woningen te bouwen. Hiervoor is specifieke capaciteit, kennis en expertise nodig.

Deze capaciteit hebben gemeenten niet altijd zelf in huis. Een structurele verandering in de organisatie kan nodig zijn om woningbouw te versnellen. In deze blogs vertellen de leden van het Versnellingsteam Woningbouw hoe zij gemeenten helpen om te kunnen voldoen aan de woningbouwopgaven. Het gaat om ondersteuning waarbij gemeenten regie houden in de woningbouw, maar door ondersteuning woningbouw kunnen versnellen.

 

Blog 6: Werkwijze Bronckhorst zorgt voor regie op woningbouwopgave

De gemeente Bronckhorst wil haar interne processen versnellen zodat ruimtelijke ontwikkelingen sneller van de grond komen. Een opgave waar naast gemeente Bronckhorst, veel andere gemeenten mee worstelen.

Blog 5: Versnellingsteam helpt bij halen deadline bestemmingsplan

De gemeente Nunspeet gaat in ’t Hul Noord ongeveer 750 woningen realiseren. Om dit mogelijk te maken moet er een bestemmingsplan worden opgesteld. In 2023 werd Robert van Eerden (Sweco) ingezet als adviseur civiele techniek bij de gemeente Nunspeet. Mede door zijn bijdrage kon het bestemmingsplan nog voor de deadline in procedure worden gebracht.

Blog 4: Mediation bij overeenkomsten en stikstof

Het aantal huurwoningen dat moet worden gerealiseerd in het kader van de Woondeal vormt in knelpunt in de onderhandelingen met projectontwikkelaars. “Gemeenten moeten nu terugkomen op de afgesproken aantallen sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijker om sluitende grondexploitaties te krijgen”, aldus Lisanne Teunissen. Ook instellingen die sociale huurwoningen verhuren kunnen voor vertraging zorgen in onderhandelingen. “Mediation door het versnellingsteam is succesvol geweest in het afsluiten van anterieure overeenkomsten.”

Blog 3: Planvorming bij grootschalige bouwprojecten

Gemeenten hebben niet altijd de financiële middelen in huis om tot een haalbaar plan te komen. Via de subsidieregeling voor de inhuur van capaciteit worden Lisanne Teunissen en Marius Schoppink daarom ingezet bij gemeenten, bijvoorbeeld als procesmanager.

Blog 2: Het realiseren van uitvoeringsstrategieën van gemeenten

Gemeenten zien uitdagingen bij het behalen van de doelstellingen uit de Woondeals. "Eerder hadden gemeenten niet zo'n grote opgave", aldus Claudia Swart, gebiedsontwikkelaar bij het versnellingsteam. "Nu moeten gemeenten ineens heel veel bouwen, omdat ze afspraken hebben gemaakt. Maar ze vragen zich af hoe ze die woningen op tijd kunnen realiseren." Het versnellingsteam kan gemeenten helpen om pijnpunten in het realisatieproces aan te pakken.

Blog 1: Hoe provincie Gelderland de woningbouw versnelt

Gemeenten willen en moeten meer woningen bouwen. Wij helpen daar graag bij. Want ook wij willen dat er in Gelderland sneller meer en betaalbare woningen komen. Floris Valkenburg, projectleider Versnellingsteam Woningbouw, vertelt wat we voor uw gemeente kunnen betekenen.