Themasessies Wonen voor gemeenten en woningcorporaties

Ook in 2024 organiseert provincie Gelderland online sessies rond thema’s uit de woondeal en breder.

Alle sessies zijn op donderdagmiddag van 14:00 tot uiterlijk 15:30 uur. Tijdens deze sessies krijgt u een toelichting op een bepaald onderwerp en hoort u wat de ontwikkelingen zijn. Ook is er ruimte voor vragen en een gesprek. Zo bent u in 1 uur tot 1,5 uur helemaal op de hoogte over een onderwerp. En zo werken we samen toe naar de actualisatie en uitbreiding van de Gelderse woondeals. 

De sessies zijn gericht op medewerkers wonen bij gemeenten. Medewerkers van corporaties zijn ook welkom. Mensen op de contactlijst van de provincie krijgen een digitale agenda-uitnodiging met een link naar Microsoft Teams. Deze sessies zijn niet de momenten waarop we besluiten nemen, wel vormen ze smeerolie in de samenwerking. Er is ook ruimte voor vragen, gesprek en uitwisseling van ervaringen en visies. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u de uitnodigingen ontvangen? Stuur ons een e-mail.
Datum Onderwerp

15 februari

Voorbereiding woningbouwaantallen tot en met 2035 (prognoses)

29 februari

Steun provincie bij realisatie woondeals (regionale uitvoeringsagenda’s)

14 maart

Toelichting en gesprek woningbouwaantallen tot en met 2035

21 maart

Toekomstbestendig bouwen (o.a. circulair, conceptueel, energietransitie)

28 maart

De woondeal door gemeenteraad loodsen

4 april

Monitoring woningbouw en gesprek over gestelde vragen aan regio’s

11 april

Netcongestie (randvoorwaarde bij de woondeal)

25 april

Tekort ambtelijke capaciteit (randvoorwaarde bij de woondeal)

16 mei 

Toekomstbestendig bouwen

23 mei

Bespreking woningbouwaantallen per regio tot en met 2035

30 mei

De rol van de Provincie Gelderland in de asielketen en de huisvesting van statushouders

13 juni

Anterieure overeenkomsten bij woningbouwprojecten

20 juni

Woningen realiseren in de bestaande voorraad (optoppen, splitsen)

11 juli

Flexwonen in de woondeal

29 augustus

Water- en bodemsturend

5 september

Actuele bevolkingsprognose voor woningbouwaantallen tot en met 2035

12 september

Hoe kun je betaalbare woningen realiseren?

19 september

Collectieve wooninitiatieven

26 september

Mobiliteit