Themasessies Wonen voor gemeenten en woningcorporaties

Ook in 2024 organiseert provincie Gelderland online sessies rond thema’s uit de woondeal en breder.

Alle sessies zijn op donderdagmiddag van 14:00 tot uiterlijk 15:30 uur. Tijdens deze sessies krijgt u een toelichting op een bepaald onderwerp en hoort u wat de ontwikkelingen zijn. Ook is er ruimte voor vragen en een gesprek. Zo bent u in 1 uur tot 1,5 uur helemaal op de hoogte over een onderwerp. En zo werken we samen toe naar de actualisatie en uitbreiding van de Gelderse woondeals. 

De sessies zijn gericht op medewerkers wonen bij gemeenten. Medewerkers van corporaties zijn ook welkom. Mensen op de contactlijst van de provincie krijgen een digitale agenda-uitnodiging met een link naar Microsoft Teams. Deze sessies zijn niet de momenten waarop we besluiten nemen, wel vormen ze smeerolie in de samenwerking. Er is ook ruimte voor vragen, gesprek en uitwisseling van ervaringen en visies. 

Het versnellingsteam organiseert ook Webinars. Kijk daarvoor op deze pagina

Contact

Heeft u vragen of wilt u de uitnodigingen ontvangen? Stuur ons een e-mail.
Datum Onderwerp

15 februari

Voorbereiding woningbouwaantallen t/m 2035 (prognoses)

29 februari

Steun provincie bij realisatie woondeals (regionale uitvoeringsagenda’s)

14 maart

Toelichting en gesprek woningbouwaantallen t/m 2035

21 maart

Toekomstbestendig bouwen (o.a. circulair, conceptueel, energietransitie)

28 maart

De rol van de provincie Gelderland in de asielketen en de huisvesting van statushouders

4 april

Monitoring woningbouw en gesprek over gestelde vragen aan regio’s

11 april

Netcongestie (randvoorwaarde bij de woondeal) 

25 april

Tekort ambtelijke capaciteit (randvoorwaarde bij de woondeal)

16 mei 

Investeringen mobiliteit (randvoorwaarde bij de woondeal)

23 mei

Bespreking woningbouwaantallen per regio t/m 2035

30 mei

Stikstofruimte (randvoorwaarde bij de woondeal)

6 juni

Hoe kun je betaalbare woningen realiseren?

13 juni

De gevolgen van water en bodem sturend

20 juni

Woningen realiseren in de bestaande voorraad (optoppen, splitsen)

27 juni

Huisvesting aandachtsgroepen 

4 juli

De woondeal door gemeenteraad loodsen

11 juli

De kansen van Flexwoningen voor jouw gemeenten 1

5 september

Actuele bevolkingsprognose voor woningbouwaantallen t/m 2035

12 september

Toekomstbestendig bouwen 

3 oktober

Collectieve wooninitiatieven

10 oktober

De kansen van Flexwoningen voor  jouw gemeente 2

17 oktober

Wet Versterking Regie Volkshuisvesting 

24 oktober

Af te spreken woningbouwaantallen t/m 2035

1 november

SteenGoed Benutten (transformatie)