Vitaal Openbaar Bestuur

Wilt u de bestuurskracht van uw gemeente structureel verbeteren? Als u samen met Gedeputeerde Staten (GS) hierover afspraken heeft gemaakt, kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (bijna 3 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Gedeputeerde Staten (GS) hebben met alle gemeenten in Gelderland regelmatig overleg over de bestuurskracht van die gemeenten. Tijdens deze overleggen wordt onder andere gesproken over mogelijke maatregelen waarmee een gemeente haar bestuurskracht kan versterken om overheidstaken uit te voeren of om regionale en provinciale maatschappelijke opgaven te helpen realiseren. In het overleg bespreken GS ook de mogelijkheid dat provincie Gelderland een financiële bijdrage levert aan de uitvoering de maatregelen. Als deze afspraken met uw gemeente zijn gemaakt, kunt u subsidie aanvragen.

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • bestuurlijke afspraken heeft gemaakt over een maatwerktraject voor bestuurskracht;
  • Gedeputeerde Staten tijdens periodieke overleggen in het kader van het programma Vitaal Openbaar Bestuur informeert over de voortgang en het nakomen van de afspraken.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 9.4 Vitaal Openbaar Bestuur. 

De subsidie bedraagt tenminste 50% van de subsidiabele kosten. De feitelijke bijdrage is onderdeel van de afspraken.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Vitaal Openbaar bestuur’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In het aanvraagformulier vragen we u om een projectbeschrijving met tijdsplanning, een totaalbegroting en de schriftelijk vastgelegde resultaten van bestuurlijke overleggen. Deze kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.