Vitaal Openbaar Bestuur

Wilt u de bestuurskracht van uw gemeente structureel verbeteren? Als u samen met Gedeputeerde Staten (GS) hierover afspraken heeft gemaakt, kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (meer dan 1 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Vitaal Openbaar bestuur’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In het aanvraagformulier vragen we u om een projectbeschrijving met tijdsplanning, een totaalbegroting en de schriftelijk vastgelegde resultaten van bestuurlijke overleggen. Deze kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.