Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders Natuurnetwerk

Wilt u uw landbouwbedrijfsgebouw verplaatsen om ruimte te maken voor natuur in een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (bijna 3 jaar)
Voor wie: Eigenaren van landbouwbedrijfsgebouwen en mensen die de gebouwen mogen gebruiken kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het demonteren, verplaatsen en weer opbouwen van een landbouwbedrijfsgebouw. Ook kunt u subsidie aanvragen om een landbouwbedrijfsgebouw aan te passen, of een nieuwe te bouwen op een andere locatie als vervanging van een bestaand gebouw.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de subsidie niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 16 van de Landbouw groepsvrijstellingsverordening (PDF 1,8 MB);
  • er minimaal 5 hectare natuurambitieterrein binnen een Natura 2000-gebied vrijkomt, die ingericht kan worden volgens de Natura 2000-doelstellingen van dat gebied; of
  • er minimaal 15 hectare natuurambitieterrein binnen het Gelders Natuurnetwerk vrijkomt, die ingericht kan worden volgens de doelstellingen van het natuurbeheerplan.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 2.4 Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk).

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 400.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.