Sportevenementen

Wilt u een sportevenement en een programma van side-events bij een sportevenement organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Organisatoren van een sportevenement kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • een regulier sportevenement;
  • een programma van side-events bij een sportevenement.

U kunt deze subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • We verstrekken alleen subsidie voor de organisatie van een sportevenement als u ook een programma van side-events organiseert.
  • Het totale aantal bezoeken en deelnames voor het sportevenement (het hoofdevenement) is minimaal 7.500. Dit aantal is exclusief de bezoeken en deelnames aan het side-eventprogramma buiten het hoofdevenement om. Die telt u niet mee. Om het aantal bezoekers te bepalen, telt u het totaal aantal startplekken + het totaal aantal bezoekers aan het hoofdevenement. Deelnemers die starten op meerdere wedstrijdonderdelen, mag u meetellen voor alle wedstrijdonderdelen waaraan zij meedoen. Een bezoeker die het evenement meerdere keren bezoekt mag u voor elk bezoek apart meetellen.
  • Het hoofdevenement heeft een deelnemersveld van nationaal topniveau: het hoogste nationale competitieniveau voor senioren.
  • Het programma van side-events moet starten voorafgaand aan het sportevenement. Hiervoor geldt een periode van 6 weken voorafgaand aan het sportevenement.
  • Voor een internationaal sportevenement, dus een Europees of wereldkampioenschap, neemt u contact op met beleidsmedewerkers van het programma Sport. Binnen dit programma wordt gekeken of het evenement eventueel in aanmerking komt voor een (incidentele) begrotingssubsidie. Via het contactformulier onderaan deze pagina kunt u een afspraak maken.   

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 11.2 Sportevenementen).

De subsidie voor een regulier sportevenement, dus een Nederlands kampioenschap of een wedstrijd met een internationaal deelnemersveld van een sportief niveau tenminste vergelijkbaar met een Nederlands kampioenschap, bedraagt:

  • voor het sportevenement een vast bedrag van € 25.000, of;
  • voor het bijbehorende programma van minimaal 2 side events € 6.000 per-side event met een maximum van € 24.000 voor het totale programma.

Als we u subsidie verlenen, kunt u een voorschot ontvangen. Sinds 1 januari 2022 is dit 70% van het subsidiebedrag in plaats van 80% wat eerder gebruikelijk was. Deze verlaging van het voorschot hangt samen met de financiële afhandeling van subsidies bij een eventuele annulering van sportevenementen in verband met COVID-19.   

Wij adviseren u, voordat u een aanvraag indient, eerst met ons contact op te nemen. In een vooroverleg/intakegesprek bespreken we graag uw projectidee. U kunt via het vragenformulier een afspraak maken voor een vooroverleg.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Sportevenementen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 650.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.