Regionale sporttalentenprogramma’s

Wilt u een regionaal (multi)sporttalentenprogramma gericht op paralympische sport (verder) ontwikkelen en uitvoeren met een looptijd van minimaal 3 jaar? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Sportbonden, gemeenten en rechtspersonen die de beoefening van sport als doel hebben, kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen van een paralympisch regionaal (multi) sporttalentenprogramma.

Voor een paralympisch regionaal (multi) sporttalentenprogramma is het nodig dat:

  • tenminste 5 sporttalenten die een paralympische sport beoefenen, worden opgeleid om te kunnen deelnemen aan nationale topsportprogramma’s;
  • het programma een kwalitatief hoogwaardig en veilig ontwikkelingsplan voor paralympische sporters omvat;
  • structureel aandacht wordt besteed aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de talenten;
  • het programma op de betreffende sport of sporten toegesneden leerlijnen heeft voor sportgenerieke thema’s als voeding, prestatiegedrag en anti-doping, gebaseerd op de generieke leerlijnen van NOC*NSF;
  • een stabiel management voor het programma is gewaarborgd;
  • het programma wordt uitgevoerd door trainers en coaches die minimaal beschikken over het kwalificatieprofiel trainer-coach 3 van de Kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF;
  • het programma in het meerjarenopleidingsplan van de sportbond of sportbonden past.

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • met tenminste 5 sportclubs in Gelderland samenwerkt om de jeugdopleiding bij deze clubs te verbeteren;
  • de Gedragscode voor trainer/coaches en begeleiders van het Centrum Veilige Sport Nederland onderschrijft en daarnaar handelt;
  • bij de Stichting Topsport Gelderland advies heeft ingewonnen over de kwaliteit van het programma.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de RSG 2023, paragraaf 11.04, Regionale Sporttalentenprogramma’s.

De subsidie bedraagt maximaal € 45.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier Regionale Sporttalentenprogramma's. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Ook het format voor een projectplan kan u bij de voorbereiding helpen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 545.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.