Recreatiezonering Veluwe

Wilt u een bijdrage leveren aan de balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe? Met maatregelen zoals het verleggen van paden of recreatieve voorzieningen om de aanwezigheid van mensen mogelijk te maken én de natuur te beschermen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Eigenaren of erfpachters van grond in Natura-2000 gebied Veluwe kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Met deze regeling willen we de balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe beschermen om zo een evenwicht te creëren tussen de natuurkwaliteit op de Veluwe en de beleving van die natuur. 

U kunt subsidie aanvragen om: 

  1. de paden- of routestructuur aan te passen of de toegankelijkheid van gebieden te verbeteren;
  2. een recreatieve voorzieningen aan te passen of te (ver)plaatsen.
  3. Onderzoek te doen naar de activiteiten onder 1 en 2, of naar het aanpassen van openbare wegen, fietspaden of parkeerplaatsen;
  4. te communiceren over de uitvoering van recreatiezoneringsactiviteiten.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de maatregel:

De complete tekst van de regeling én de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.21.7, recreatiezonering Veluwe.

Voordat u de subsidieaanvraag indient, is er altijd eerst een overleg nodig met een inhoudelijk adviseur van het programma Natuur. U bespreekt samen of uw subsidieverzoek al voldoet aan de voorwaarden van onze subsidieregeling. U kunt zich met dit formulier voor dit voorgesprek aanmelden.

Subsidie is mogelijk tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Voor de meeste maatregelen zijn normkosten bepaald, deze vindt u in bijlage 6 bij de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Voor het onderdeel recreatieve voorziening bedraagt de subsidie: 

  • 100% van de subsidiabele kosten als u een recreatieve voorziening definitief verwijderd;
  • 75% van de subsidiabele kosten als de recreatieve voorziening er vooral op gericht is om de kwaliteit van de natuur te beschermen;
  • 50% van de subsidiabele kosten als de recreatieve voorziening vooral gericht is op het verbeteren van de beleving van de natuur.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Recreatiezonering Veluwe. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag  leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder ‘Documenten en links’ vindt u documenten die u helpen bij de voorbereiding.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.