MIT Haalbaarheidsprojecten MKB 2024

Heeft u als MKB’er plannen om duurzaam te innoveren binnen de actuele maatschappelijke uitdagingen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek.
Laatst gewijzigd op: 30-april-2024
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bereikt

Door de grote belangstelling is het subsidieplafond voor deze regeling ook dit jaar in 1 dag, op 9 april 2024, bereikt. Een notaris heeft door loting de volgorde van binnenkomst van de aanvragen bepaald. Het resultaat vindt u verder op deze pagina.

Meer informatie over deze subsidie

Behandeling aanvraag 

Ook dit jaar is het subsidiebudget voor deze regeling op de 1e dag overschreden. Op 18 april jl. heeft een notaris door loting de volgorde van binnenkomst bepaalt. Dit is het resultaat van de loting. In de lijst ziet u de zaaknummers en het lotingnummer. Een externe deskundige (OostNL) beoordeelt de projectplannen van een deel van deze lijst totdat we 100 projecten kunnen verlenen.

U krijgt schriftelijk bericht over het besluit op uw aanvraag. Wij vragen u rekening te houden met een afhandelingstermijn van 13 weken vanaf de indiendatum.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.