Kruisingen en fietsoversteken

Wilt u als gemeente maatregelen nemen om de verkeersveiligheid van gemeentelijke kruisingen en fietsoversteken te verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (9 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Voordat u een aanvraag kan indienen, moet er overleg zijn geweest met de provincie over het ontwerp van de maatregelen. In dit overleg bespreken we het ontwerp aan de hand van de geldende CROW-richtlijnen. U kunt via het provincieloket een afspraak voor een vooroverleg aanvragen.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal . Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Kruisingen en fietsoversteken'.

Wilt u op een later moment verder met uw subsidieaanvraag? Ga dan naar het Subsidieportaal. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier worden uw gegevens opgeslagen als concept. Dit concept vindt u na het inloggen terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. In het  Subsidieportaal  staat onder ‘Subsidiemogelijkheden’ in de laatste kolom een thermometer. Daaronder ziet u hoeveel subsidie er nog beschikbaar is.

We nemen aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst. Eerst beoordelen we of een aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De behandeling duurt maximaal 13 weken, dit is de wettelijke beslistermijn. 

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende stukken aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.