Kruisingen en fietsoversteken

Wilt u als gemeente maatregelen nemen om de verkeersveiligheid van gemeentelijke kruisingen en fietsoversteken te verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de verkeersveiligheid van gemeentelijke kruisingen of fietsoversteken. Het kan daarbij gaan om fysieke, infrastructurele maatregelen of niet-fysieke maatregelen, gericht op technieken voor gedragsbeïnvloeding.

De gemeentelijke kruisingen of fietsoversteken moeten voorkomen op de kaart Subsidiabele fietsoversteken en kruisingen. U kunt voor meerdere kruisingen en fietsoversteken tegelijk subsidie aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u op een wegvak maatregelen wilt nemen op meerdere kruisingen tegelijk, die u in één bestek kunt aanbesteden.

Maatregelen die zijn gericht op technieken om gedrag te beïnvloeden, kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • een lespakket;
 • een klaar-over;
 • een campagne;
 • een printje op het wegdek;
 • het promoten van een route die meer verkeersluw is dan de voorkeursroute;
 • interventie die het gedrag van de fietser ter plaatse beïnvloedt (bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van spookfietsen);
 • het plaatsen van snelheidsdisplays.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de maatregel is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid;
 • in geval van een infrastructurele maatregel deze voldoet aan de richtlijnen uit de Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016 van het CROW;
 • de gemeentelijke kruisingen of fietsoversteken voorkomen op de kaart Subsidiabele fietsoversteken en kruisingen.

U kunt geen subsidie aanvragen als de kruising of fietsoversteek voorkomt op een deel van een hoogwaardige fietsroute die nog niet is gerealisserd.

Als u als gemeente een kruising of fietsoversteek in de lijst mist, kan deze - voordat u de subsidieaanvraag indient - in overleg worden toegevoegd aan de lijst. Voor de onderbouwing is een risicoanalyse nodig. Nadat een kruising of fietsoversteek op de lijst is opgenomen, kunt u subsidie aanvragen.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u vanaf 14 februari 2022 in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 4.11 Kruisingen en fietsoversteken. 

De subsidie bedraagt:

 • maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000 voor infrastructurele maatregelen;
 • maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000 voor de maatregelen gericht op technieken voor gedragsbeïnvloeding.

De kosten voor de aankoop van grond en interne loonkosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Kruisingen en fietsoversteken'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.